ZnT8

RSR

Zestaw RSR ZnT8 (ZnT8 Ab) ELISA jest przeznaczony
wyłącznie do stosowania przez specjalistów do ilościowego
oznaczania ZnT8 Ab w surowicy ludzkiej. Autoprzeciwciała
przeciwko antygenom komórek beta wysp trzustki są
ważnymi markerami serologicznymi cukrzycy typu 1 (typ 1
DM). Antygeny rozpoznawane przez te przeciwciała
obejmują insulinę, dekarboksylazę kwasu glutaminowego
(GAD65 kDa izoform), antygen komórek wyspowych IA-2 lub
ICA-512 oraz transporter cynku 8 (ZnT8). ZnT8 Ab są
kierowane głównie do domeny końcowej C ZnT8
(pozostałości 268 – 369). Polimorfizm genu populacji
ludzkiej w kodonie 325 aminokwasu powoduje ekspresję
trzech wariantów białka: arginina (R) 325, tryptofan (W) 325 i
bardzo rzadko glutamina (Q) 325. ZnT8 Ab może być
swoisty dla wariantu R 325 lub W 325, lub może być
pozostałością nieswoistą 325. Surowice, które reagują tylko
z allelem Q, są niezwykle rzadkie. Zestaw ZnT8 Ab ELISA
firmy RSR jest zdolny do wykrywania i ilościowego określania
autoprzeciwciał swoistych dla R 325 lub dla W 325, lub dla
pozostałości nieswoistych wariantów 325.