Zakażenia grzybicze

Zakażenia grzybicze stanowią rosnącą liczbę zakażeń w warunkach szpitalnych, szczególnie wśród biorców przeszczepów i innych pacjentów leczonych immunosupresyjnie.

Wykazano, że szybsze wykrycie i wprowadzona terapia pozwala na zmniejszenie śmiertelności i szybszy powrót pacjenta do zdrowia i zmniejszenie kosztów poniesionych w procedurze terapeutycznej.

Do wczesnej diagnostyki zakażeń grzybiczych służy test FUNGITELL i FUNGITELL STAT, które w czasie około 60 minut wykrywają (1->3)- β – D- glukan zawarty w ścianie komórkowej  grzybów i znacznie przyspieszają diagnostykę i wdrożenie odpowiedniego leczenia u pacjentów.

Inwazyjne choroby grzybicze są poważnym powikłaniem  u pacjentów o obniżonej odporności, często u pacjentów z hematologicznymi nowotworami złośliwymi oraz AIDS i stanowią rosnącą liczbę zakażeń w warunkach szpitalnych, szczególnie wśród biorców przeszczepów i innych pacjentów leczonych immunosupresyjnie. Wykazują znaczne zwiększenie śmiertelności.

Wykazano, że szybsze wykrycie i wprowadzona terapia pozwala na zmniejszenie śmiertelności i szybszy powrót pacjenta do zdrowia.

Za pomocą testu Fungitell może być wykrywany  (1→3)-β -D-Glukan produkowany przez następujące grzyby:

 • Candida spp.
 • Aspergillus spp.
 • Fusarium spp.
 • Trichosporon spp.
 • Saccharomyces cerevisiae
 • Acremonium spp.
 • Coccidioides immitis
 • Histoplasma capsulatum
 • Sporothrix schenckii
 • Pneumocystis jirovecii

Test nie wykrywa natomiast:

 • rodziny grzybów Cryptococcus (które produkują bardzo małe stężenia (1→3)-β -D-Glukanu,
 • klasy sprzężniaków (Zygomycetes) takich jak: Absidia, Mucor i Rhizopus, o których nie wiadomo czy wytwarzają  (1→3)-β -D-Glukan
 • fazy drożdżakowej Blastomyces dermatitidis, które powodują zbyt małe ilości (1→3)-β -D-Glukanu

Każdy zestaw zawiera 2 płytki i odczynniki, które pozwalają na wykonanie 42 próbek pacjentów. Na każdej płytce nastawianych jest 21 próbek pacjentów (w duplikatach). Czas wykonania badania to około 60 minut.