Webinar – Diagnostyka zakażeń grzybiczych z wykorzystaniem testu FUNGITELL oraz FUNGITELL STAT w praktyce laboratoryjnej i klinicznej

Zapraszamy do obejrzenia webinaru dotyczącego testu FUNGITELL oraz FUNGITELL STAT, roli tych testów w diagnozowaniu zakażeń grzybiczych oraz wykorzystaniu w praktyce klinicznej

Inwazyjne choroby grzybicze są poważnym powikłaniem u pacjentów o obniżonej odporności, często u pacjentów z hematologicznymi nowotworami złośliwymi oraz AIDS i stanowią rosnącą liczbę zakażeń w warunkach szpitalnych, szczególnie wśród biorców przeszczepów i innych pacjentów leczonych immunosupresyjnie. Przyczyniają się do znacznego zwiększenia śmiertelności.

Wykazano, że szybsze wykrycie i wprowadzona terapia pozwala na zmniejszenie śmiertelności i szybszy powrót pacjenta do zdrowia.

Za pomocą testu Fungitell może być wykrywany  (1→3)-β -D-Glukan produkowany przez następujące grzyby:

  • Candida spp.
  • Aspergillus spp.
  • Fusarium spp.
  • Trichosporon spp.
  • Saccharomyces cerevisiae
  • Acremonium spp.
  • Coccidioides immitis
  • Histoplasma capsulatum
  • Sporothrix schenckii
  • Pneumocystis jirovecii