TORCH panel

IBL

Treponema pallidum(TP)

Herpes zoster virus(HZV)    

Parvovirus B19 (PV)

Coxsackie virus(CA)

Dlaczego warto korzystać / sprzedawać panel TORCH firmy IBL International?

 • Najnowocześniejsze antygeny i technologia μ-capture
 • Przyjazne dla użytkownika gotowe do użycia odczynniki, wymienne
 • Objętość próbki 100 μL / test (rozcieńczenie 1:100) => ~10 μl surowej próbki / test
 • Oznaczanie w surowicy i osoczu
 • Nie jest wymagany dodatkowy absorbent RF (zintegrowany z buforem rozcieńczającym)
 • Wysokiej klasy automatyzacja dla otwartych procesorów ELISA
 • Ocena jakościowa przy użyciu kontroli pozytywnej, negatywnej i odcięcia
 • Identyczna procedura analizy: 1 h 37 °C, 30 min 37 °C, 30 min RT, całkowity czas analizy 2 h
 • Zoptymalizowana procedura badania:
  • RUB IgM: 1 h 37 °C, 30 min RT, 15 min RT, całkowity czas analizy <2 h 
  • Toxo IgM: 2 x 1 h 37 °C, 30 min RT, całkowity czas badania 2,5 h
 • kalibracja na jednostki międzynarodowe (WHO) dla RUB IgG Toxo IgG

więcej informacji