Tendigo

Tendigo (FUJIREBIO) – instrument z certyfikatem IVD przeznaczony do automatyzacji procesu detekcji testów wykonywanych metodą odwrtotnej hybrydyzacji oraz immunoblot. Instrument automatyzuje proces: dozowania odczynników, hybrydyzacji, płukania oraz inkubacji.

 Instrument Tendigo zapewnia:

  • możliwość automatycznego wykonania zarówno 1 jak i 10 testów bez straty odczynników
  • możliwość wykonania testów zarówno w temperaturze pokojowej jak i testów wymagających temperatury wyższej niż pokojowa dzięki wbudowanemu blokowi grzejnemu
  • wyeliminowanie ryzyka kontaminacji prób
  • możliwość wprowadzenia 25 protokołów dla testów różnych producentów
  • oszczędność czasu dzięki zminimalizowaniu czynności wykonywanych manualnie
  • minimalizację wystawienia personelu na potencjalnie zakaźne próbki
  • zgodność z IVDD 98/79/WE

więcej informacji