Szybka diagnostyka sepsy

QUANTA MATRIX instrument dRAST

Instrument QMAC-dRAST jest przeznaczony przede wszystkim dla krytycznie chorych pacjentów z podejrzeniem sepsy i/lub stanów towarzyszących.

  • To zaawansowane technologicznie rozwiązanie globalnie wnosi wartość dodaną poprzez:
  • Umożliwienie jednoczesnego badania wszystkich próbek PBC (Positive Blood Culture) w systemie dRAST
  • Zwiększenie dobrostanu pacjentów poprzez szybsze zapewnienie odpowiedniego leczenia
  • Skrócenie czasu pobytu w szpitalu o 1 lub 2 dni
  • Zmniejszenie śmiertelności
  • Przyczynianie się do zwalczania oporności bakterii na antybiotyki