STRECK

ŚWIATOWY LIDER W STABILIZACJI KOMÓREK !!!

Amerykański producent probówek pobraniowych stabilizujących wolno krążące kwasy nukleinowe oraz wolno krążące komórki nowotworowe w płynach ustrojowych nawet do 14 dni od dnia pobrania próbki.

  • Probówka do bezpośredniego pobierania krwi, która stabilizuje cfDNA, CTC (clirculating tumor cells) i gDNA (genomowe DNA).
  • Umożliwia pobieranie i transport próbek
  • Zwiększona stabilność próbki, zapewnia elastyczność w przetwarzaniu lub kolekcjonowaniu próbek
  • Przechowywanie próbek w temperaturze otoczenia
  • Ponad 17 milionów probówek sprzedanych na całym świecie
  • Ponad 90 niezależnych publikacji
  • Szklana probówka – chroni niezbędny odczynnik stabilizujący przed parowaniem

Kluczowym krokiem do podjęcia skutecznej terapii przeciwnowotworowej jest wczesne wykrycie metastazy oraz ciągłe monitorowanie stanu zdrowia pacjenta. Płynna biopsja niesie ze sobą nowe możliwości dla diagnostyki onkologicznej, a także naukowców pracujących nad innowacyjnymi terapiami. Płynna biopsja przede wszystkim umożliwia identyfikację komórek nowotworowych, których umiejscowienie w organizmie nie jest nam znane. Dodatkowym atutem jest bezinwazyjność tej metody w stosunku do klasycznej biopsji, która często niesie ze sobą niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pacjenta.

Cell-Free DNA BCT® firmy Streck upraszcza pobieranie, przechowywanie i wysyłkę próbek krwi pełnej do oznaczania biomarkerów nowotworów krążących. Odczynnik stabilizujący zawarty w Cell-Free DNA BCT® umożliwia komórkom krwi przetrwanie obciążeń związanych z obsługą próbek przedanalitycznych do 14 dni po pobraniu – chroniąc oryginalne proporcje cfDNA i CTC w próbce.

Krew pobrana do probówki z EDTA:

Krew pobrana do probówki Streck:

PROBÓWKI DO POBIERANIA KRWI

Cell free DNA BCT® – zabezpieczają wolno krążące DNA (cell free DNA) oraz stabilizują wolno krążące komórki nowotworowe (Circulating Tumor Cells) w osoczu krwi

Cell-Free DNA BCT to probówka do pobierania krwi dostępna jako urządzenie do diagnostyki in vitro z oznaczeniem CE lub jako probówka tylko do użytku badawczego, w zależności od regionu użytkowania. Probówka stabilizuje cf DNA przez okres do 14 dni w temperaturze od 6°C do 37°C, a CTCs przez okres do 7 dni w temperaturze od 15°C do 30°C. Po wyizolowaniu z przechowywanego osocza, cfDNA i CTC nadają się do wielu dalszych zastosowań wykorzystywanych w badaniach naukowych, badaniu leków i opracowywaniu testów.

Cell free RNA BCT®Probówka do pobierania krwi, która zachowuje krążące wolno komórkowe RNA w osoczu

Cell-Free RNA BCT to probówka do pobierania krwi firmy Streck zawierająca odczynnik konserwujący, który stabilizuje komórki krwi, zapobiegając uwalnianiu komórkowego RNA

Cell-Free RNA BCT zapewnia wystandaryzowaną metodę pobierania próbek przeznaczonego do badań klinicznych, odkrywania leków i testów diagnostycznych.

Streck Urine Preservepreparat do ochrony wolno komórkowego DNA w moczu

Streck Urine Preserve to gotowy do użycia płynny odczynnik, który stabilizuje kwasy nukleinowe w moczu przez okres do 7 dni w temperaturze od 6°C do 37°C. Każda fiolka jednorazowego użytku może stabilizować od 25 ml do 100 ml moczu. Po wyizolowaniu, docelowe kwasy nukleinowe nadają się do stosowania w wielu dalszych metodach analitycznych, takich jak qPCR, ddPCR i innych.

NOWOŚĆ!!! Nucleic AcidBCT

Nucleid Acid BCT to urządzenie do bezpośredniego pobierania krwi żylnej pełnej, które utrzymuje stężenie cf DNA, cf RNA i zewnątrzkomórkowych cząsteczek przez okres do 7 dni, gdy jest przechowywane w temperaturze pokojowej. Wydajność osocza jest zmaksymalizowana, a hemoliza zminimalizowana podczas przechowywania. Po wyizolowaniu z przechowywanego osocza, bezkomórkowe DNA i bezkomórkowy RNA nadają się do wielu dalszych zastosowań.