Spektrofotometry do pomiaru w mikroobjętości

Instrument DeNovix (USA) jest najnowocześniejszym spośród dostępnych, III GENERACJI spektrofotometrem do pomiarów z mikroobiętości stworzonym przez twórców marki NanoDrop, którą firma TK Biotech wprowadziła na rynek polski 9 lat temu instalując ponad 300 urządzeń w laboratoriach i placówkach badawczych. Wykwalifikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia wsparcie techniczne, instalację urządzeń oraz walidację systemów.

 Do najważniejszych cech instrumentów DS-11 i DS-11+ firmy DeNovix (USA) należy:

 • Brak konieczności użycia zewnętrznego komputera – wbudowany kolorowy ekran dotykowy o szerokości   18 cm, wodoodporny i odporny na uszkodzenia mechaniczne 
 • Najbardziej intuicyjne oprogramowanie – oparte na systemia Android™. Od dziś wersja operacyjna dostępna także w języku polskim !!!
 • Zawsze powtarzalny i wiarygodny pomiar – opatentowana technologia SmartPath® umożliwia pomiar już od 0,5 µl próbki DNA oraz białek
 • Dedykowane apilkacje do pomiaru białek – np. przy 205 nm, 280 nm, pomiary kolorymetryczne
 • Obniżenie kosztów związanych z użytkowaniem instrumentu – brak konieczności rutynowych kalibracji instrumentu
 • Oszczędność czasu pracy, bardzo szybki pomiar – moduł auto-run umożliwia automatyczny pomiar każdej kolejnej próbki bez konieczności każdorazowego ustawiania parametrów
 • Powiększone możliwości badawcze dzięki najszerszemu na rynku spektrum stężeń od 0,75 ng/µl do 37 500 ng/µl ds DNA 
 • Pełne spektrum badań dzięki możliwości pomiaru UV/VIS w zakresie 190-840 nm
 • Niskie koszty oznaczenia ze względu na całkowite wyeliminowanie materiałów zużywalnych
 • Wysoka przepustowość instrumentu – czas pomiaru próbki 2s
 • Możliwość pracy w rękawiczkach bez ryzyka kontaminacji klawiatury
 • Możliwość szybkiego przesyłania danych dzięki wbudowanemu portowi WiFi, Ethernet i 3 x USB
 • Wiarygodność instrumentu – produkcja w USA 
 • Łatwa archiwizacja danych – możliwość podłączenia drukarki i czytnika kodów 1D i 2 D
 • 24-48 godzinny wyspecjalizowany serwis spektrofotometrów do pomiarów w mikroobjętości, gwarancyjny i pogwarancyjny

Spektrofotometr IV generacji z fluorymetrem – DeNovix FX (USA) to opatentowany instrument dający kompletne narzędzie do oznaczania stężenia kwasów nukleinowych i białek. W jednym kompaktowym urządzeniu DS-11 FX lub DS-11 FX + (z kuwetą) istnieje możliwość pomiaru absorbancji z mikroobjętości oraz cztero-kanałowy pomiar fluorescencji (UV, niebieski, zielony i czerwony). Możliwość pomiaru już od 0,5 pikogramów/µl Dodatkowym atutem nowej serii DeNovix z pomiarem fluorescencji jest szybkość pomiaru (< 2 sekund) oraz łatwa analiza uzyskanych wyników nawet przy zastosowaniu niestandardowych fluoroforów.

Seria DeNovix FX obejmuje:

DS-11 FX/ DS-11 FX+ – spektrofotometr DS-11 lub DS-11+ z wbudowanym modułem do pomiaru fluorescencji,


Moduł do pomiaru fluorescencji – możliwość rozbudowy posiadanego instrumentu DeNovix o przystawkę do pomiaru fluorymetrycznego (podłączenie przez USB),


QFX – kompaktowy instrument przezaczony tylko do pomiaru fluorescencji.

Instrumenty DS-11 FX i DS-11 FX+ posiadają, oprócz modułu do pomiaru fluorescencji, wszystkie zalety DS-11 i DS-11+ :

 • Brak konieczności użycia zewnętrznego komputera -wbudowany kolorowy ekran dotykowy o szerokości 18 cm, wodoodporny i odporny na uszkodzenia mechaniczne
 • Najbardziej intuicyjne oprogramowanie – oparte na systemie Android™. Wersja operacyjna dostępna także w języku polskim.
 • Zawsze powtarzalny i wiarygodny pomiar – opatentowana technologia SmartPath® umożliwia pomiar już od 0,5 µl próbki DNA oraz białek
 • Dedykowane apilkacje do pomiaru białek – np. przy 205 nm, 280 nm, pomiary kolorymetryczne
 • Obniżenie kosztów związanych z użytkowaniem instrumentu – brak konieczności rutynowych kalibracji instrumentu
 • Oszczędność czasu pracy, bardzo szybki pomiar – moduł auto-run umożliwia automatyczny pomiar każdej kolejnej próbki bez konieczności każdorazowego ustawiania parametrów
 • Najszersze na rynku spektrum stężeń od 0,5 pikogramów/µl do 37 500 ng/µl ds DNA w instrumencie DS-11FX/DS-11FX+
 • Pełne spektrum badań dzięki możliwości pomiaru UV/VIS w zakresie 190-840 nm
 • Niskie koszty oznaczenia ze względu na całkowite wyeliminowanie materiałów zużywalnych
 • Wysoka przepustowość instrumentu – pomiar w 2s
 • Możliwość pracy w rękawiczkach bez ryzyka kontaminacji klawiatury
 • Możliwość szybkiego przesyłania danych dzięki wbudowanemu portowi WiFi, Ethernet i 3 x USB
 • Wiarygodność instrumentu – produkcja w USA
 • Łatwa archiwizacja danych – możliwość podłączenia drukarki i czytnika kodów 1D i 2 D
 • 24-48 godzinny wyspecjalizowany serwis spektrofotometrów do pomiarów w mikroobjętości, gwarancyjny i pogwarancyjny
 • Możliwość wybrania odpowiedniego modelu oraz koloru w zależności od potrzeb:

Znakomita czułość i elastyczność w jednym kompaktowym instrumencie

 • Pomiar już od 0.04 ng/µL dsDNA i 0,002 mg/ml BSA
 • Dokładność długości fali 0.5nm
 • Podgrzewanie kuwety w zakresie 37-45 °C

Intuicyjne oprogramowanie

 • Android OS z Intuicyjnymi Aplikacjami
 • Łatwe wprowadzanie nowych protokołów

Poszerzone możliwości badawcze

 • Możliwość rozbudowy o moduł fluorymetryczny
 • Praca z każdym dostępnym na rynku zestawem odczynników, krzywa standardowa tylko z dwoma punktami
 • Pomiar fluorescencji w probówkach
 • Cztery źródła światła umożliwiają pracę z wieloma fluoroforami (UV LED (~375 nm), Niebieski LED (~470 nm), Zielony LED (~525 nm), Czerwony LED (~635 nm))

Wygoda użycia

 • Łatwa archiwizacja otrzymanych danych oraz ich przesyłania (Wi-Fi, Ethernet, e-mail, możliwość podłączenia z drukarką, pamięć 32 GB)
 • Wszechstronne przetwarzanie danych
 • Automatyczne zapisanie miliona próbek

Wiarygodność i trwałość instrumentu

 •  36 miesięcy gwarancji, produkcja w USA