Preparatyka komórkowa

System do preparatyki krwi Smart-Max

System Smart-Max firmy Biosafe (Szwajcaria) przeznaczony jest do użytku podczas preparatyki krwi, preparatów krwiopochodnych lub produktów komórkowych w celu przygotowania preparatu do krioprezerwacji, jego rozmrażania, inkubacji lub wstrzykiwania dodatków biologicznych w kontrolowanym tempie w celach medycznych.

Główne korzyści wynikające z użytkowania SmartMax to:

Komfort Pracy Użytkownika:

 • Pełna automatyzacja procesu dodawania reagentów, rozpuszczalników w tym również krioprotektantów (DMSO), w ustawionym kontrolowanym tempie do produktów komórkowych
 • W przypadku większej ilości preparatyk istnieje możliwość szeregowego połączenie ze sobą kilku instrumentów tego samego typu, z opcją identyfikacji i zapisu danych z każdego urządzenia oddzielnie
 • Łatwa i przyjazna obsługa – urządzenie wyposażone we wbudowany intuicyjny ekran dotykowy do sterowania pracą urządzenia, pracujący w środowisku Windows 7, wyposażony w port USB i port Ethernet

Oszczędność Czasu Pracy:

 • Dzięki wbudowanym dwóm pompom perystaltycznym do dodawania odczynników (w tym również DMSO) możliwe jest wykonywanie dwóch preparatyk jednocześnie
 • Możliwość podłączenia przez port USB czytnika kodów kreskowych co znacznie usprawnia proces identyfikacji próbki

Bezpieczeństwo Pracy:

 • Rozmrażanie preparatów odbywa się w systemie całkowicie suchym (bez udziału wody) w pełni kontrolowanym i regulowanych środowisku
 • Urządzenie zapewnia pełną dokumentację procedury wykonywanej na instrumencie, z możliwością generowania raportów w .pdf , oraz wykresów graficznych procedury
 • Do mieszania próbki wykorzystywany jest system pneumatyczny, zapewniając optymalne mieszanie materiału w trakcie dodawania odczynnika
 • SmartMax wyposażony jest w mechaniczną platformę grzewczo-chłodzącą której działanie oparte jest na elementach typu Peltier. Gwarantuje to nie tylko pełne bezpieczeństwo materiału ale jednocześnie zachowanie jednorodności temperaturowej w całej objętości próbki
 • Urządzenie posiada Certyfikat Medyczny MDD 93/42

Elastyczność Systemu:

 • SmartMax posiada zintegrowaną opcję mieszania, grzania i chłodzenia, oraz wbudowane pompy infuzyjne co umożliwia jego zastosowanie przy szerokiej gamie aplikacji
 • Platforma przystosowana zarówno do dużych jak i małych worków z krwią
 • Urządzenie charakteryzuje szeroki zakres ustawianej temperatury : 1-50 °C.

Platforma do przetwarzania i separacji komórkowej

Platforma Sepax firmy Biosafe (Szwajcaria) jest uniwersalną, w pełni automatyczną, przenośną platformą do przetwarzania i separacji komórkowej w systemie zamkniętym.
Urządzenie umożliwia preparatykę m.in. z krwi pępowinowej, krwi obwodowej, szpiku kostnego czy tkanki tłuszczowej.

Dostępne aplikacje:

 • separacja kożuszka leukocytarno-płytkowego
 • redukcja objętości osocza
 • usuwanie pozostałości komórkowych, substancji krioochronnej po rozmrożeniu materiału
 • zatężanie frakcji komórek jądrzastych poprzez zubożenie plazmy
 • izolacja wysoko-oczyszczonej frakcji komórek jednojądrzastych
 • szybka redukcja objętości i zatężenie frakcji TNC do aplikacji ortopedycznych – POINT-OF-CARE
 • izolacja SVF ze strawionego wcześniej lipoaspiratu

Komfort Pracy Użytkownika:

 • Pełna automatyzacja procesu
 • W przypadku większej ilości preparatyk istnieje możliwość szeregowego połączenie ze sobą kilku instrumentów tego samego typu, z opcją identyfikacji i zapisu danych z każdego urządzenia oddzielnie
 • Łatwa i przyjazna obsługa – urządzenie wyposażone we wbudowany intuicyjny ekran dotykowy do sterowania pracą urządzenia, pracujący w środowisku Windows 7, wyposażony w port USB i port Ethernet

Oszczędność Czasu Pracy:

 • System jest w pełni automatyczny – po ustawieniu parametrów proces przebiega bez udziału operatora
 • Możliwość podłączenia przez port USB czytnika kodów kreskowych co znacznie usprawnia proces identyfikacji próbki

Bezpieczeństwo Pracy:

 • Urządzenie zapewnia pełną dokumentację procedury wykonywanej na instrumencie, z możliwością generowania raportów w .pdf , oraz wykresów graficznych procedury
 • Sepax jest systemem w pełni zamkniętym co eliminuje niebezpieczeństwo skażenia próbki z poziomu laboratorium
 • Pełna identyfikacja próbki na każdym etapie procedury
 • Szeroka lista referencyjna, ponad 1000 instrumentów zainstalowanych –
 • Urządzenie posiada Certyfikat Medyczny MDD 93/42 jest również zgodny z GMP

Elastyczność Systemu:

 • Sepax służy do przetwarzania szerokiej gamy produktów początkowych w tym krwi pępowinowej, obwodowej, szpiku kostnego, hodowli komórkowych czy tkanki tłuszczowej
 • Na jednym urządzeniu można przeprowadzić do 11 różnych aplikacji

Wydajność systemu:

 • Sepax charakteryzuje wysoki i niezwykle powtarzalny odzysk komórek podczas preparatyki