Kategorie produktów
Wybierz dostawcę:
Wybierz kategorię:
 
KONTAKT
TK Biotech
ul. Królewicza Jakuba 40
02-956 Warszawa
Tel.: +48 22 642 06 04
Fax: +48 22 885 64 70

Podłoża do witryfikacji

 

 

 

 

 

 

 

RapiVit Oocyte firmy Vitrolife to podłoże specyficznie dedykowane do witryfikacji oocytów.


RapidWarm Oocyte firmy Vitrolife to podłoże specyficznie dedykowane do rozmrażania oocytów.

 

Podłoża do witryfikacji oocytów wyróżnia:

  • Wyższa przeżywalność oocytów osiągnięta poprzez zastosowanie unikalnej kombinacji krioprotektantów ( w tym BRAK toksycznego DMSO) i hialuronianu podczas witryfikacji oraz natychmiastowemu przywróceniu temperatury fizjologicznej oocytu w trakcie dewitryfikacji w urządzeniu Rapid-I.
  • Zwiększenie szans na zapłodnienie dzięki podłożom wolnym od wapnia. Obecność wapnia w podłożach dostępnych na rynku zwiększą ryzyko przedwczesnej i niepożądanej na tym etapie aktywacji oocytów w trakcie mrożenia.
  • Bezpieczeństwo oocytów dzięki wysokiej stabilności składu podłoża i temperatury na każdym etapie witryfikacji zapewnionemu przez zwiększoną objętość kropli
  • Potwierdzony klinicznie wysoki odsetek ciąż uzyskanych z użyciem witryfikowanych oocytów porównywalny z osiąganym dla oocytów świeżych

 

 

Przeżywalność oocytów po witryfikacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witryfikacja oocytów_broszura.pdf

 

 

MSDS VITRIFICATION OOCYTE

2011 © TK Biotech
WebCms - WebReklama