Pobieranie komórek jajowych

ASP™ Vitrolife (Szwecja) podłoże do pobierania komórek jajowych.

Igły do pobierania komórek jajowych firmy Vitrolife (Szwecja) to wysokiej jakości, precyzyjne igły wykorzystywane podczas punkcji jajników. Nie powodują uszkodzeń oocytów, co ma ogromne znaczenie podczas dalszych etapów w procedurach wspomaganego rozrodu. Posiadają certyfikat medyczny MDD.

Oocyte collection tube 14 ml firmy Vitrolife (Szwecja) – probówki do pobierania płynu pęcherzykowego, certyfikowane, nietoksyczne. Zapewniają pełne bezpieczeństwo dla pobranego materiału podczas procedur IVF. Posiadają dwupozycyjną nasadkę umożliwiającą odpowietrzanie, testowane testem  MEA.