Phospho TAU

FUJIREBIO

INNOTEST®  PHOSPHO TAU (181P)  test immunoenzymatyczny ELISA do oznaczenia ilościowego białka Phospho-Tau(181P) w  płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF). Ilościowe oznaczanie CSF-phospho-Tau(181) przyczynia się do skutecznego różnicowania AD i innych demencji np. demencja z wykorzystaniem ciał Lewy’ego.

więcej informacji