ONKOLOGIA – oferta

TK Biotech w swojej ofercie zapewnia wiele rozwiązań dotyczących diagnostyki onkologicznej:

Testy ELISA wraz z instrumentami

Probówki pobraniowe do cell free DNA/RNA

Zestawy do manualnej izolacji kwasów nukleinowych

Instrumenty i zestawy do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych

Testy i instrumenty PCR

Instrument do diagnostyki krwi utajonej w kale