Odczynniki i materiały zużywalne western blot

Substraty do chemiluminescencji

Bardzo czułe odczynniki do chemiluminescencji oraz zestawy do detekcji fluorescencji dla aplikacji Western Blotting firmy Advansta (USA). Linia produktów do proteomiki zawierająca odczynniki do oczyszczania białek, wizualizacji, analizy ilościowej, bufory i materiały zużywalne.

 WesternBright Quantum  – odczynnik do chemiluminescencji, który pozwala na analizę ilościową oraz wysoką czułość. Specjalnie zaprojektowany do wizualizacji za pomocą kamery CCD.  WesternBright Quantum pozwala na uzyskanie silnego sygnału z długim czasem świecenia i bardzo niskim tłem. Idealny do wykrywania niewielkich ilości białek.

Odczynnik WesternBright Quantum zapewnia

 • Bardzo wysoką czułość – możliwość detekcji niewielkich ilości białka rzędu atomoli na ścieżkę
 • Pomiar ilościowy – liniowy zakres sygnału w stosunku do ilości białka przekracza 3 rzędy wielkości
 • Bardzo niskie tło – wysoki sygnał do szumu
 • Wysoką stabilność sygnału , możliwość długiej ekspozycji próbek, bez utraty jakości sygnału
 • Bardzo wysoką czułość przy detekcji na filmach, krótszy czas ekspozycji
 • Wszechstronność – odczynnik zoptymalizowany do wizualizacji za pomocą kamery CCD i detekcji na filmach

Odczynnik WesternBright Sirius – najczulszy odczynnik do chemiluminescencji i chemifluorescencji dostępny w ofercie firmy Advansta. Dzięki czułości sięgającej rzędu atomol i bardzo długiej stabilności sygnału WesternBright Sirius pozwala na detekcję prążków, które są niemożliwe do wykrycia za pomocą innych odczynników. Wysoki sygnał do szumu i szeroki zakres dynamiczny czyni go idealnym do analizy ilościowej nawet słabo intensywnych prążków. Odczynnik WesternBright Sirius został zaprojektowany do wizualizacji za pomocą laserowych czytników fluorescencji oraz instrumentów wyposażonych w kamerę CCD.

 Odczynnik WesternBright Sirius zapewnia

 • Długą stabilność sygnału
 • Możliwość detekcji niewielkich ilości białka
 • Bardzo wysoką czułość, możliwość użycia niewielkiej ilości przeciwciał
 • Bardzo niskie tło – wysoki sygnał do szumu
 • Możliwość wizualizacji przy użyciu laserowych czytników fluorescencji lub opartych na kamerze   CCD

WesternBright ECL -peroksydaza chrzanowa zoptymalizowana do wizualizacji Western blotów z użyciem kliszy rentgenowskiej. WesternBright ELC wymaga użycia 10 razy mniejszej ilości przeciwciała niż inne odczynniki co pozwala na duże oszczędności w laboratorium. Dodatkowo WesternBright ELC umożliwia uzyskanie długotrwałego sygnału pozwalając tym samym na wielokrotną ekspozycję bez utraty sygnału.


 Odczynnik WesternBright ECL zapewnia

 • Silniejszy sygnał niż Amersham i Pierce ECL co pozwala na krótszy czas ekspozycji
 • Detekcję białek z ilości rzędu pg
 • Stabilny sygnał dając dłuższe czasy ekspozycji
 • Możliwość użycia 10 razy mniejszej ilości przeciwciała

Więcej informacji na stronie producenta: www.advansta.com

WesternBright MCF and MCF-IR 

Unikalny zestaw firmy Advansta (USA) dedykowany do fluorescencyjnego oznaczenia dwóch białek jednocześnie w procesie Western-Blot w zakresie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni.
Dzięki wykorzystaniu WesternBright™ już teraz możliwe jest uzyskanie wyjątkowej czułości, jakości oraz większej ilości informacji niz z pojedynczego blotu.

Korzyści, jakie można osiągnąć dzięki wykorzystaniu WesternBrigt™:

 • fluorescencyjna detekcja dwóch białek jednocześnie, z czułością 10 razy większą w porównaniu do barwników cyjanowych
 • wysoka czułość gwarantująca detekcję białek w ilościach pikogramowych
 • oszczędność czasu – dzięki braku konieczności dwukrotnej inkubacji z przeciwciałami cały protokół może być wykonany już w 3,5 godziny
 • elastyczność pozwalająca na wybór zestawów dedykowanych do oznaczeń w zakresie światła widzialnego i w bliskiej podczerwieni
 • kompatybilność z systemami detekcji żeli dedykowanymi do barwników cyjanowych oraz wykorzystywanych w bliskiej podczerwieni
 • detekcja w bliskiej podczerwieni zapewnia otrzymanie wysokiej jakości obrazu dzięki eliminacji zjawiska fluorescencji tła

Więcej informacji na stronie producenta

Fluorescent Secondary Antibodies

Advansta (USA) producent szerokiej gammy produktów do biologii molekularnej, proteomiki przedstawia rozszerzoną ofertę drugorzędowych przeciwciał znakowanych różnymi typami koniungatów wzbudzanych światłem widzialnym i w podczerwieni. Wysokiej jakości produkty gwarantują czułość oraz wydajność immunoblottingu.

Korzyści wynikająca z użycia Fluorescent Secondary Antibodies:

 • wysoka wydajność i czułość
 • silny sygnał, wyeliminowanie ryzyka niepożądanych reakcji krzyżowych
 • szeroki wybór oferowanych przeciwciał gwarantuje dobór odpowiedniego rodzaju produktu pasującego do wykonywanych aplikacji

Więcej informacji na stronie producenta

Fluorescent Streptavidin Conjugates 

Koniungaty streptawidyny wyizolowane z fikibiliprotein, białek sinic i cyjnaobakterii. Fikobiliproteiny bardzo efektywnie absorbują światło – ich współczynnik eksctynkcji jest większy o 1-2 rzędy wielkości od powszechnie znanych fluorescencyjnych barwników organicznych. Fluorescencyjne koniungaty streptawidyny wykorzystywane są w oznaczeniu biotynylowanych białek między innymi w procesie Western-Blottingu.

Zalety Fluorescent Streptavidin Conjugates

 • ekstremalnie instensywna fluorescencja gwarantująca wysoką szułość
 • możlwość wyboru konungatów o zielonej lub czerwonej flurescencji
 • kompatybilne z systemem dokumentacji żeli dedykowanymi do Cy5 i Cy3 oraz innych podobnych barwników

Więcej informacji na stronie producenta

FLASHBlot Transfer Buffer

Unikalny bufor firmy Advansta (USA) przeznaczony do transferu białek z żelu na membranę gwarantuje znaczne skrócenie czasu transferu przy jednoczesnym wzroście czułości i efektywności ich przeniesienia na membranę czyniąc proces Western-Blottingu bardziej wydajnym niż do tej pory.

Zalety wynikające z użycia nowego FlashBlot™Transfer Buffer:

 • oszczędność czasu – dzięki zastosowaniu buforu FlashBlot™ Transfer Buffer można skrócić transfer białek z kilku godzin do 20 minut
 • oszczędność kosztów – brak konieczności kupowania drogich urządzeń w celu skrócenia czasu trwania transferu– wystarczy użyć FlashBlot™ Transfer Buffer
 • wysoka wydajność – wzrost efektywności transferu białek i wiązania się z membraną niezależnie od ich wielkości i ilości
 • uniwersalność – bufor można stosować w każdej aparaturze przeznaczonej do transferu mokrego

Więcej informacji na stronie producenta

AdvanBlock-PF blocking solution

Wysokiej jakości, pozbawiony białek bufor blokujący nispecyficzne miejsca na membranie przed przystąpieniem do inkubacji z przeciwciałami I-rzędowymi. Brak obecności powszechnie stosowanych białek blokujących jak BSA, lub białek mleka eliminuje reakcje krzyżowe, na jakie narożone są przeciwciała gwarantując wysoki stosunek sygnału do tła.

Zlety unikalnego buforu AdvanBlock-PF blocking solution:

 • eliminacja ryzyka zakłóceń – bufor pozbawiony jest białek
 • uniwersalność – możliwość stosowania w oznaczeniach fluorescencyjnych i chemiluminescencyjnych

Więcej informacji na stronie producenta

AdvanWash and AdvanWash-IR washing solution

AdvanWash i AdvanWash-IR washing solution wysokiej jakości koncentraty przeznaczone do mycia membran po inkubacji z przeciwciałami w procesie Western-Blottingu. AdvanWash dedykowany do użycia z zestawem fluorescencyjnym WesternBright MCF i zestawem chemiluminescencyjnym WesternBright HRP. AdvanWash-IR dedkowany do zestawu WesternBright-MCF-IR.

Korzyści wynikające z użycia AdwanWash and AdwanWash-IR washing solution

 • wairygodność – użycie buforu AdwanWash and AdwanWash-IR washing solution gwarantuje otrzymanie powtarzalnych, wiarygodnych wyników
 • uniwersalność – kompatybilny z dostępnymi na rynku zestawami do chemiluminescencyjnego i fluoroscencyjnego Western-Blottingu
 • wygoda i oszczędność czasu – brak konieczności przygotowywania roztworów, wystarczy użyć gotowego AdwanWasging solution

Więcej informacji na stronie producenta

Transfer membranes

Gotowe do użycia membrany nitrocelulozowe i PVDF przeznaczone do transferu białek z żelu na membranę.

Zalety:

 • wygoda i oszczędność czasu
 • brak ryzyka kontaminacji spowodowanego np. zanieczyszczonymi nożyczkami
 • wysoka wydajność przeprowadzonego procesu
 • powtarzalność otrzymanych wyników

Więcej informacji na stronie producenta

Incubation trays

Wygodne w użyciu tace do barwienia, mycia blotów i membran. W zależności od wykonywanych badań istnieje możliwość wyboru kilku wariantów tac: nieprzezroczystych do czułych na światło aplikacji, przezroczystych do łatwego monitorowania przeprowadzanych reakcji oraz tradycyjnych do mycia i inkubacji.

Zalety:

 • gładkie powierzchnie wewnętrzne tac zabezpieczające przed zarysowaniem, rozerwaniem żeli
 • dostępne z pokrywami zabezpieczającymi przed kurzem i zabrudzeniami
 • możliwość wyboru różnych rozmiarów
 • oszczędność – dzięki możliwości wyboru odpowiedniego rozmiaru można dostosować ilość użytych buforów i przeciwciał

Więcej informacji na stronie producenta

Blotting papers

Arkusze blokujące wykorzystywane podczas transferu białek z żelu na membranę nitrocelulozową, PVDF lub inne. Gotowe do użycia arkusze dostępne są w dwóch rozmiarach.

Zalety: 

 • wygoda i oszczędność czasu
 • uniwersalność – standaryzacja wyników dzięki zachowaniu jednolitej grubości

Więcej informacji na stronie producenta

Background Quenching Sheets

Specjalne arkusze dedykowane do umieszczenia pod membranami podczas wykonywania zdjęć chemiluminescencyjnych i fluorescencyjnych. Zastosowanie Background Quenching Sheets gwarantuje uzyskanie zdjęć wysokiej jakości dzięki eliminacji tła i zakłóceń pojawiających się w wyniku odbijania i rozpraszania światła podczas stosowania tradycyjnych arkuszy plastikowych.

Zalety:

 • bardzo dobra jakość uzyskiwanych obrazów
 • redukcja zakłóceń
 • uniwersalność – możliwość wykorzystania do detekcji chemliuminescencyjnej, fluorescencyjnej i różnego rodzaju barwników

Więcej informacji na stronie producenta

Development Folders

Przeźroczysta folia dedykowana do przechowywania membran. Wysoka jakość gwarantuje odporność na zarysowania, jakie mogą pojawić na typowych foliach do przechowywania dzięki czemu uzyskiwane zdjęcia odznaczają się wysoką jakością.

Zalety:

 • gwarancja wysokiej jakości zdjęć bez zadrapań i zarysowań jakie mogą pojawić się na standardowych foliach
 • uniwersalność – możliwość wykonywania zdjęć zarówno chemiluminescencyjnych jak i fluorescencyjnych
 • wygodne opakowanie – możliwość umieszczenia dwóch blotów

Więcej informacji na stronie producenta