NF Light

IBL

NF-LIGHT (NEUROFILAMENT LIGHT) ELISA –  uznawany za kamień milowy w diagnostyce chorób neurodegeneracyjnych – test ten umożliwia szybkie (trwające 3 godziny) ilościowe oznaczenia neurofilamentu. Do wykonania oznaczenia wymagane jest jedynie 50 µL CSF. Wartości NF-light są podwyższone w zaburzeniach neurodegeneracyjnych związanych z niszczeniem substancji białej (substantia alba), takich jak: choroba Parkinsona (PD), stwardnienie rozsiane (MS) i stwardnienie zanikowe boczne (ALS).

NF LIGHT ELISA to enzymatyczny test immunologiczny do ilościowego oznaczania ludzkiego białka neurofilamentu lekkiego (NF-L) w płynie mózgowo-rdzeniowym.
Przeciwciała reagują krzyżowo z białkiem neurofilamentowym pochodzącym od szczurów, bydła
oraz makaków i mogą być stosowane w badaniach nad tymi gatunkami.

więcej informacji