Mycobacterium tuberculosis

IBL

Mykobakteriozy (gruźlica, trąd, prątki atypowe, paratuberkuloza) są chorobami zakaźnymi ludzi i zwierząt o największym rozpowszechnieniu na Ziemi. Czynnikami zakaźnymi gruźlicy są kwasooporne, prątkopodobne bakterie z rodziny Mycobacteriaceae, rodzaju Mycobacterium. Zarazek ten został wykryty przez Roberta Kocha w 1882 roku. Ze względu na bardzo dużą siłę zakaźną prątków chorobotwórczych, wczesna diagnostyka jest niezbędna, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.

Aby kontrolować mykobakteriozy konieczna jest współpraca różnych metod, ponieważ reakcje immunologiczne i wydalanie bakterii są zmienne w czasie choroby. Jednakże, zwykłe procedury diagnostyczne były do tej pory niezadowalające i nie pozwalały na rozróżnienie różnych gatunków prątków.

Choroba jest zazwyczaj przenoszona przez kropelki śliny osób zakażonych. Celem zakażenia są głównie płuca, ale mogą być zaatakowane również inne narządy, takie jak mózg, przewód pokarmowy, kości, węzły chłonne i nerki. Gruźlica występuje nie tylko w krajach rozwijających się, gdzie rocznie odnotowuje się 8 milionów nowych zachorowań, ale także w cywilizacjach uprzemysłowionych, gdzie rocznie odnotowuje się tysiące zachorowań. Bez leczenia choroba ta prowadzi w 50% przypadków do śmierci w ciągu mniej niż dwóch lat. Objawy kliniczne to zmęczenie, utrata wagi, brak apetytu, lekka gorączka, nocne poty i bóle w klatce piersiowej.

Do niedawna nie istniały żadne metody serologiczne pozwalające na wykrycie przeciwciał gruźliczych w surowicy. Jedyną dostępną procedurą była, obok skórnej próby tuberkulinowej, bezpośrednia identyfikacja mikroskopowa barwionych bakterii w plwocinie. W międzyczasie przygotowano specyficzne antygeny poprzez oczyszczanie materiału naturalnego lub metodami rekombinacji.

Zestaw testowy ELISA do oznaczania przeciwciał IgG wykorzystuje koktajl wysoce czystych białek w celu określenia odpowiedzi immunologicznej przeciwko bakteriom w surowicy ludzkiej. Świeże lub chronicznie aktywne zakażenie można zdiagnozować za pomocą testów IgA i IgM, które są również dostępne.

więcej informacji

BIORON

RealLine Mycobacterium tuberculosis

Zestaw RealLine Mycobacterium tuberculosis jest przeznaczony do wykrywania Mycobacterium tuberculosis complex (zawierającego prątki wywołujące gruźlicę u ludzi: M. tuberculosis, M. bovis,
M. bovis CG, M. microti, M. africanum) wyizolowanych z następujących próbek klinicznych:
surowica (osocze), materiał z biopsji, płyn mózgowo-rdzeniowy, mocz, popłuczyny oskrzelowo-płucne, plwocina, płyn maziowy.
Do uproszczonego stosowania próbek lepkich oraz próbek, w których mogą znajdować się grudki śluzu (plwocina, płyny maziowe). Roztwór do oczyszczania plwociny jest składnikiem zestawu.