Melatonina – oznaczenia z krwi i śliny

IBL

Test immunologiczny do oznaczania ilościowego melatoniny w surowicy i osoczu ludzkim in-vitro oraz w ślinie. Szyszynka (corpus pineale) została nazwana neuroendokrynnym przekaźnikiem ze względu na jej ważną rolę w fotoperiodyzmie. Głównym hormonem szyszynki jest N-acetylo-5-metoksy-tryptamina lub melatonina, która jest syntetyzowana z aminokwasu tryptofanu.

Najwyższe stężenie melatoniny w osoczu występuje w godzinach nocnych. Jej charakterystyczny nocny przypływ wydaje się kodować informacje czasowe, takie jak długość nocy. Regulacja wydzielania melatoniny odbywa się pod kontrolą neuronalną. Główną rolę odgrywa unerwienie współczulne poprzez uwalnianie noradrenaliny. Stwierdzono, że zmienione wzorce i/lub poziomy wydzielania melatoniny są zbieżne z zaburzeniami snu, jet lag, depresją, stresem, schizofrenią, niedoczynnością podwzgórza, ciążą, anorexia nervosa, niektórymi formami raka, zaburzeniami immunologicznymi, jak również kontrolą dojrzewania płciowego w okresie pokwitania. Większość krążącej melatoniny jest metabolizowana w wątrobie do 6-hydroksymelatoniny, a następnie do 6-sulfatoksymelatoniny, która jest wydalana z moczem. Stężenie siarczanu 6-hydroksymelatoniny w moczu dobrze koreluje z całkowitym poziomem melatoniny we krwi w okresie pobrania.

więcej informacji

Diagnostyka ze śliny – zobacz broszurę