Kategorie produktów
Wybierz dostawcę:
Wybierz kategorię:
 
KONTAKT
TK Biotech
ul. Królewicza Jakuba 40
02-956 Warszawa
Tel.: +48 22 642 06 04
Fax: +48 22 885 64 70

MATERIAŁY DO WESTERN BLOT

WesternBright MCF and MCF-IR

Unikalny zestaw firmy Advansta (USA) dedykowany do fluorescencyjnego oznaczenia dwóch białek jednocześnie w procesie Western-Blot w zakresie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni.
Dzięki wykorzystaniu WesternBright™ już teraz możliwe jest uzyskanie wyjątkowej czułości, jakości oraz większej ilości informacji niz z pojedynczego blotu.

 

zobacz produkt»

Fluorescent Secondary Antibodies

Advansta (USA) producent szerokiej gammy produktów do biologii molekularnej, proteomiki przedstawia rozszerzoną ofertę drugorzędowych przeciwciał znakowanych różnymi typami koniungatów wzbudzanych światłem widzialnym i w podczerwieni. Wysokiej jakości produkty gwarantują czułość oraz wydajność immunoblottingu.

zobacz produkt»

Fluorescent Streptavidin Conjugates

Koniungaty streptawidyny wyizolowane z fikibiliprotein, białek sinic i cyjnaobakterii. Fikobiliproteiny bardzo efektywnie absorbują światło - ich współczynnik eksctynkcji jest większy o 1-2 rzędy wielkości od powszechnie znanych fluorescencyjnych barwników organicznych. Fluorescencyjne koniungaty streptawidyny wykorzystywane są w oznaczeniu biotynylowanych białek między innymi w procesie Western-Blottingu.

zobacz produkt»

FLASHBlot Transfer Buffer

Unikalny bufor firmy Advansta (USA) przeznaczony do transferu białek z żelu na membranę gwarantuje znaczne skrócenie czasu transferu przy jednoczesnym wzroście czułości i efektywności ich przeniesienia na membranę czyniąc proces Western-Blottingu bardziej wydajnym niż do tej pory.

zobacz produkt»

AdvanBlock-PF blocking solution

Wysokiej jakości, pozbawiony białek bufor blokujący nispecyficzne miejsca na membranie przed przystąpieniem do inkubacni z przeciwciałami I-rzędowymi. Brak obecności powszechnie stosowanych białek blokujących, jak BSA lub białek mleka eliminuje reakcje krzyżowe, na jakie narożone są przeciwciała gwarantując wysoki stosunek sygnału do tła. 

zobacz produkt»
2011 © TK Biotech
WebCms - WebReklama