Markery nowotworowe

Markery nowotworowe to specyficzne substancje chemiczne o zróżnicowanej budowie (enzymy, białka, hormony) obecne we krwi, moczu bądź w wycinkach tkanek pacjenta. W zdrowych tkankach jest ich bardzo mało, kiedy pojawia się nowotwór, zaczyna się produkcja tych substancji. Badanie ich rodzaju oraz stężenia ułatwia postawienie diagnozy, ocenę ryzyka i długookresowe monitorowanie stanu zdrowia chorego. Markery nowotworowe mogą być wytwarzane zarówno bezpośrednio przez komórki guza jak i przez komórki zdrowe, które w ten sposób odpowiadają na przebiegający w organizmie proces patofizjologiczny. Ich znaczenie w leczeniu nowotworów różni się w zależności od tego, jaka substancja jest rozważana. Podstawowe zastosowania to:

 •  Określanie ryzyka (możliwość oszacowania indywidualnego prawdopodobieństwa rozwinięcia choroby nowotworowej).
 • Badania przesiewowe (wykorzystanie w szeroko zakrojonych programach prewencji i wczesnego wykrywania raka).
 •  Diagnostyka różnicowa (specyficzność tkankowa substancji ułatwia identyfikację choroby).
 •  Przewidywanie skutków terapii (wykrycie potencjalnych celów terapeutycznych).
 •  Prognoza (określenie szansy na wyleczenie i szacowanej długości trwania życia).
 •  Monitoring stanu zdrowia pacjenta (nagłe skoki stężenia związków świadczą np. o postępach choroby lub ryzyku nawrotu).

IBL

Szeroki wybór testów ELISA pozwalający na rozpoznanie i różnicowanie guzów neuroendokrynnych: guza chromochłonnego, nauroblastomy czy ganglioneuromy:

 • Metanephrine Urine ELISA
 • Adrenalin ELISA (Epinephrine)
 • Noradrenalin ELISA (Norepinephrine)
 • Chromogranin A ELISA – wykazuje wysoką swoistość i czułość dla różnych guzów neuroendokrynnych (NET). Zastosowanie testu Chromogranin A ELISA firmy IBL gwarantuje: WIARYGODNOŚĆ BADAŃ – dzięki udowodnionej wysokiej czułości analitycznej testu: 1,4 ng/mL, wysokiej precyzji:  <10% CV% oraz rozszerzonemu zakresowi analitycznemu do 2500 g/ml. JEDNOZNACZNE WYNIKI BADAŃ – zapewnione przez brak efektu Hook’a przy koncentracji badanego materiału nawet do 1 000 000 ng/ml. ZWIĘKSZENIE PRZEPUSTOWOŚCI LABORATORIUM poprzez AUTOMATYZACJĘ BADAŃ – możliwość automatyzacji wykonania badania oraz automatyzacji odczytu. MINIMALIZACJĘ ZUŻYCIA PRÓBKI – poprzez wykorzystanie jedynie 15 µL oraz kontrolę i bezpieczeństwo wykonania testu dzięki odczynnikom gotowym do użycia. OSZCZĘDNOŚĆ CZASU – zapewnioną poprzez brak konieczności rozcieńczania próbek oraz WYGODĘ I PROSTOTĘ WYKONANIA – dzięki przeprowadzaniu procesów inkubacji, bez użycia inkubatorów lub cieplarek, w temperaturze pokojowej.
 • MetCombi Plasma ELISA (Metanephrine / Normetanephrine)
 • CatCombi ELISA (Adrenalin/Epinephrine, Noradrenalin/Norepinephrine)
 • CA 125 ELISA – marker raka jajnika
 • CA 15-3 ELISA – marker raka piersi
 • CA 19-9 ELISA – marker służący do monitorowania raka trzustki, żołądka, odbytnicy
 • CA 242 ELISA – marker raka trzustki i odbytnicy
 • CA 72-4 ELISA – monitorowanie raka przewodu pokarmowego, monitorowanie raka jajnika u pacjentek CA 125 negatywnych
 • Free PSA ELISA, PSA ELISA , PSA Total ELISA – markery raka prostaty
 • Calcitonin ELISA marker raka rdzeniastego tarczycy
 • CYFRA 21-1 ELISA –marker niedrobnokomórkowego raka płuc
 • p53 ELISA – marker proliferacyjny (rak piersi, rak jelita grubego)
 • CEA ELISA – marker raka jelita grubego

STRECK

Światowy producent probówek pobraniowych stabilizujących wolnokrążące kwasy nukleinowe oraz wolnokrążące komórki nowotworowe w płynach ustrojowych nawet do 14 dni od dnia pobrania próbki.

PROBÓWKI DO POBIERANIA KRWI Cell-Free DNA BCT® firmy Streck (USA)
Zabezpieczają wolno krążące DNA (cell free DNA) oraz stabilizują wolno krążące komórki nowotworowe (Circulating Tumor Cells) w osoczu krwi

ŚWIATOWY LIDER W STABILIZACJI KOMÓREK!!!

Kluczowym krokiem do podjęcia skutecznej terapii przeciwnowotworowej jest wczesne wykrycie metastazy oraz ciągłe monitorowanie stanu zdrowia pacjenta. Płynna biopsja niesie ze sobą nowe możliwości dla diagnostyki onkologicznej, a także naukowców pracujących nad innowacyjnymi terapiami. Płynna biopsja przede wszystkim umożliwia identyfikację komórek nowotworowych, których umiejscowienie w organizmie nie jest nam znane. Dodatkowym atutem jest bezinwazyjność tej metody w stosunku do klasycznej biopsji, która często niesie ze sobą niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pacjenta.

Płynna biopsja to tylko pierwszy krok w diagnostyce onkologicznej do otrzymania wyniku, który da pacjentowi szansę na dopasowanie skutecznej terapii przeciwnowotworowej. Dlatego też firma TK Biotech opracowała pełny workflow (proces diagnostyczny), który pozwala na przeprowadzenie całej procedury diagnostycznej – od pobrania krwi pacjenta, do analizy otrzymanych danych.

BIORON

§Wysokiej jakości testy real time PCR do oznaczania mutacji w genach: BRAF, EGFR, KRAS

BIOO SCIENTIFIC

Odczynniki do przygotowywania bibliotek DNA do sekwencjonowania na instrumentach Illumina, Ion PGM, SOLiD

Panele do onkologii NextFlex: Myeloid Amplicon Panel, BRCA ½, CEBPA, Colorectal Cancer 1, Colorectal Cancer 2, Tp53

FUJIREBIO

Szeroki wybór testów ELISA  znajdujących zastosowanie w diagnostyce nowotworów