Markery nowotworowe

Markery nowotworowe to specyficzne substancje chemiczne o zróżnicowanej budowie (enzymy, białka, hormony) obecne we krwi, moczu bądź w wycinkach tkanek pacjenta. W zdrowych tkankach jest ich bardzo mało, kiedy pojawia się nowotwór, zaczyna się produkcja tych substancji. Badanie ich rodzaju oraz stężenia ułatwia postawienie diagnozy, ocenę ryzyka i długookresowe monitorowanie stanu zdrowia chorego. Markery nowotworowe mogą być wytwarzane zarówno bezpośrednio przez komórki guza jak i przez komórki zdrowe, które w ten sposób odpowiadają na przebiegający w organizmie proces patofizjologiczny. Ich znaczenie w leczeniu nowotworów różni się w zależności od tego, jaka substancja jest rozważana. Podstawowe zastosowania to:

 •  Określanie ryzyka (możliwość oszacowania indywidualnego prawdopodobieństwa rozwinięcia choroby nowotworowej).
 • Badania przesiewowe (wykorzystanie w szeroko zakrojonych programach prewencji i wczesnego wykrywania raka).
 •  Diagnostyka różnicowa (specyficzność tkankowa substancji ułatwia identyfikację choroby).
 •  Przewidywanie skutków terapii (wykrycie potencjalnych celów terapeutycznych).
 •  Prognoza (określenie szansy na wyleczenie i szacowanej długości trwania życia).
 •  Monitoring stanu zdrowia pacjenta (nagłe skoki stężenia związków świadczą np. o postępach choroby lub ryzyku nawrotu).

STILLA – nowa technologia Crystal Digital PCR

CRYSTAL DIGITAL PCR

Technologia Crystal Digital PCR™ firmy Stilla oparta jest podziale próbki na 30 000 lub 17 000  kropli o tej samej wielkości. Pozwala to na jednoczesną i niezależną  amplifikację cząsteczki docelowej  w każdej z wytworzonych kropli w przeciwieństwie do konwencjonalnej metody real – time PCR gdzie amplifikacja odbywa się w jednej probówce (jednej mieszaninie). Technologia ta zapewnia więc zwiększoną czułość i precyzyjną detekcję nawet pojedynczej cząsteczki DNA (lub docelowego parametru) w każdej z kropli oraz zwiększa tolerancję reakcji na inhibitory.

Crystal Digital PCR™ (Stilla) przeważa nad konwencjonalnymi technikami qPCR oraz innymi systemami ddPCR umożliwiając absolutną ocenę ilościową badanych cząstek docelowych (wirusów, alleli itp.) bez potrzeby stosowania krzywych standardowych czy genów referencyjnych. W efekcie otrzymuje się dokładną i precyzyjną analizę ilościową do 6  targetów – parametrow docelowych (wysokie możliwości multipleksowania)  w pojedynczej reakcji, przy jednoczesnym skróceniu czasu uzyskiwania wyników a także oszczędzeniu cennego materiału (próbki). Jednocześnie istnieje możliwość odzyskania wyjściowej próbki nawet po wykonaniu podziału próbki oraz amplifikacji i odczytu a następnie wykorzystanie jej do dalszych analiz.

Stilla naica system

naica® System (Stilla)  jest z powodzeniem wykorzystywany w:

•Biopsji tradycyjnej i płynnej z możliwością detekcji rzadkich mutacji (np. oznaczenie ilościowe sekwencji pochodzących z guza)

•Oznaczanie ilościowe ekspresji genów oraz miRNA

•Dyskryminacji zmienności liczby kopii (CNV)

•Kwantyfikacji bibliotek NGS

•Bezwzględnej kwantyfikacji miana patogenów czy ekspresji genów

System Stilla gwarantuje:

Szerokie spektrum diagnostyczne – możliwość multipleksowania – wykrywania do 6 parametrów docelowych jednocześnie (największa liczba określanych parametrów jednocześnie w jednej próbce)

Optymalizacja badania – możliwość odzyskania wyjściowej próbki po wykonaniu emulsji i PCR oraz wykorzystania do dalszych analiz np. NGS

Wiarygodność oznaczeń – tworzenie kropel i amplifikacja odbywa się w tym samym urządzeniu, nie ma potrzeby przenoszenia próbek do termocyklera, brak zagrożenia  kontaminacją

Zwiększone możliwości badawcze – większa czułość metody  Crystal Digital PCR i wykrywanie nawet pojedynczych zmian (pojedynczej kopii wirusa lub np. pojedynczej mutacji)

Jednoznaczne wyniki – łatwość interpretacji przy pomocy dedykowanego, intuicyjnego oprogramowania bez konieczności angażowania bioinformatyków (w porównaniu np. do metody NGS).

Oszczędność czasu –  szybkie narzędzie diagnostyczne. Wynik w ciągu 1 dnia roboczego

Optymalny koszt badania – bez potrzeby zakupu dodatkowych instrumentów

Pac Bio – System ONSO

Najwyższy poziom badań!

Firma PacBio wprowadza najnowszej generacji urządzenie ONSO służące do sekwencjonowania NGS – krótkich fragmentów. System oparty jest na innowacyjnej technologii SBB (sequencing by binding) zapewniającej niespotykaną dotąd czułość i dokładność (15 x bardziej czuła metoda w porównaniu do obecnych systemów NGS)

System ONSO

System ONSO jest urządzeniem dedykowanym do diagnostyki onkologicznej wykorzystującej płynną biopsję i gwarantującym:

 • 15 razy wyższą dokładność (90% Q40) w porównaniu do obecnych systemów NGS – mniejsza ilość sekwencjonowania próbki pozwala na obniżenie kosztów i zwiększenie przepustowości laboratorium.
 • Ultra wysoka jakość, precyzja i wyjątkowa czułość wykrywania cfDNA dzięki wykorzystaniu technologii SBB.
 • Wiarygodność badań – możliwość identyfikacji biomarkerów niedostrzeganych przez inne platformy sekwencjonowania.
 • Obniżenie kosztów badania poprzez brak konieczności powtarzania prób
 • Elastyczność dzięki wykorzystaniu dotychczasowych narzędzi dla krótkich odczytów
 • Wykrywanie rzadkich wariantów w pojedynczej próbce

Testy qPCR – DIA CARTA

Najczęściej wykonywanymi testami w tym kierunku są mutacje związane z genami KRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA, JAK2 czy NRAS.

Amerykańska firma DiaCarta w swoim portfolio posiada szereg testów w technologii qPCR do oznaczania mutacji związanych z chorobami nowotworowymi. Jest to linia testów QClamp.

 • QClamp® EGFR Mutation Detection Test (CE IVD)
 • QClamp® KRAS Mutation Detection Test (CE IVD)
 • QClamp® BRAF Mutation Detection Test (CE IVD)
 • QClamp® PIK3CA Mutation Detection Test (CE IVD)
 • QClamp® JAK2 Mutation Detection Test (CE IVD)
 • QClamp® NRAS Mutation Detection Test (wkrótce CE IVD!)

Powyższe produkty do wykrywania mutacji genowych QClamp® to wysoce czułe testy (z certyfikatem CE IVD) oparte na technologii qPCR do zastosowań z materiału klinicznego jakim jest: biopsja tkanek (FFPE) oraz biopsja płynna (ctDNA).

Testy QClamp® niezawodnie wykrywają od 0,1% do 0,5% zmutowanego DNA z DNA typu dzikiego pod kątem docelowych mutacji.

Dzięki tak szczegółowym informacjom można zastosować ukierunkowany schemat terapii przy użyciu podejścia medycyny spersonalizowanej. Doskonałym przykładem jest terapia celowana niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) wykorzystująca diagnostykę towarzyszącą w celu identyfikacji mutacji EGFR na różnych etapach terapii oraz stosowanie różnych leków z grupy inhibitorów tyrozyny w oparciu o specyficzną obecną mutację EGFR.

Testy QClamp® można przeprowadzić na standardowych urządzeniach qPCR w czasie rzeczywistym, takich jak ABI QuantStudio 5, Roche LightCycler® 480 i Bio-Rad CFX384 (w najbliższym czasie – około 1 miesiąca- ma pojawić się walidacja na Biorad CFX 96).

Nowa technologia XNA (xenonucleic acids) qPCR stworzona przez firmę DiaCarta to innowacyjne nowe oligomery molekularne kwasu nukleinowego, które hybrydyzują z docelowymi sekwencjami DNA i mogą być stosowane jako zaciski molekularne w ilościowych reakcjach łańcuchowych polimerazy w czasie rzeczywistym (qPCR). XNA ściśle wiąże się z sekwencją typu dzikiego, ale luźno z sekwencjami zmutowanymi, umożliwiając w ten sposób amplifikację zmutowanych sekwencji w reakcji PCR, jednocześnie blokując amplifikację sekwencji typu dzikiego. Dzięki powyższemu testy XNA clamp (testy „klamry” molekularnej) pozwalają na generowanie bardzo czułych wyników gdzie granica wykrywalności (LoD) może sięgać nawet 0,1% (7 lub 8 kopii zmutowanego DNA) przy użyciu 5 ng ctDNA, co odpowiada 2 ml krwi pacjenta.

IBL

Szeroki wybór testów ELISA pozwalający na rozpoznanie i różnicowanie guzów neuroendokrynnych: guza chromochłonnego, nauroblastomy czy ganglioneuromy:

 • Metanephrine Urine ELISA
 • Adrenalin ELISA (Epinephrine)
 • Noradrenalin ELISA (Norepinephrine)
 • Chromogranin A ELISA – wykazuje wysoką swoistość i czułość dla różnych guzów neuroendokrynnych (NET). Zastosowanie testu Chromogranin A ELISA firmy IBL gwarantuje: WIARYGODNOŚĆ BADAŃ – dzięki udowodnionej wysokiej czułości analitycznej testu: 1,4 ng/mL, wysokiej precyzji:  <10% CV% oraz rozszerzonemu zakresowi analitycznemu do 2500 g/ml. JEDNOZNACZNE WYNIKI BADAŃ – zapewnione przez brak efektu Hook’a przy koncentracji badanego materiału nawet do 1 000 000 ng/ml. ZWIĘKSZENIE PRZEPUSTOWOŚCI LABORATORIUM poprzez AUTOMATYZACJĘ BADAŃ – możliwość automatyzacji wykonania badania oraz automatyzacji odczytu. MINIMALIZACJĘ ZUŻYCIA PRÓBKI – poprzez wykorzystanie jedynie 15 µL oraz kontrolę i bezpieczeństwo wykonania testu dzięki odczynnikom gotowym do użycia. OSZCZĘDNOŚĆ CZASU – zapewnioną poprzez brak konieczności rozcieńczania próbek oraz WYGODĘ I PROSTOTĘ WYKONANIA – dzięki przeprowadzaniu procesów inkubacji, bez użycia inkubatorów lub cieplarek, w temperaturze pokojowej.
 • MetCombi Plasma ELISA (Metanephrine / Normetanephrine)
 • CatCombi ELISA (Adrenalin/Epinephrine, Noradrenalin/Norepinephrine)
 • CA 125 ELISA – marker raka jajnika
 • CA 15-3 ELISA – marker raka piersi
 • CA 19-9 ELISA – marker służący do monitorowania raka trzustki, żołądka, odbytnicy
 • CA 242 ELISA – marker raka trzustki i odbytnicy
 • CA 72-4 ELISA – monitorowanie raka przewodu pokarmowego, monitorowanie raka jajnika u pacjentek CA 125 negatywnych
 • Free PSA ELISA, PSA ELISA , PSA Total ELISA – markery raka prostaty
 • Calcitonin ELISA marker raka rdzeniastego tarczycy
 • CYFRA 21-1 ELISA –marker niedrobnokomórkowego raka płuc
 • p53 ELISA – marker proliferacyjny (rak piersi, rak jelita grubego)
 • CEA ELISA – marker raka jelita grubego

STRECK

Światowy producent probówek pobraniowych stabilizujących wolnokrążące kwasy nukleinowe oraz wolnokrążące komórki nowotworowe w płynach ustrojowych nawet do 14 dni od dnia pobrania próbki.

PROBÓWKI DO POBIERANIA KRWI Cell-Free DNA BCT® firmy Streck (USA)
Zabezpieczają wolno krążące DNA (cell free DNA) oraz stabilizują wolno krążące komórki nowotworowe (Circulating Tumor Cells) w osoczu krwi

ŚWIATOWY LIDER W STABILIZACJI KOMÓREK!!!

Kluczowym krokiem do podjęcia skutecznej terapii przeciwnowotworowej jest wczesne wykrycie metastazy oraz ciągłe monitorowanie stanu zdrowia pacjenta. Płynna biopsja niesie ze sobą nowe możliwości dla diagnostyki onkologicznej, a także naukowców pracujących nad innowacyjnymi terapiami. Płynna biopsja przede wszystkim umożliwia identyfikację komórek nowotworowych, których umiejscowienie w organizmie nie jest nam znane. Dodatkowym atutem jest bezinwazyjność tej metody w stosunku do klasycznej biopsji, która często niesie ze sobą niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pacjenta.

Płynna biopsja to tylko pierwszy krok w diagnostyce onkologicznej do otrzymania wyniku, który da pacjentowi szansę na dopasowanie skutecznej terapii przeciwnowotworowej. Dlatego też firma TK Biotech opracowała pełny workflow (proces diagnostyczny), który pozwala na przeprowadzenie całej procedury diagnostycznej – od pobrania krwi pacjenta, do analizy otrzymanych danych.

BIORON

§Wysokiej jakości testy real time PCR do oznaczania mutacji w genach: BRAF, EGFR, KRAS

FUJIREBIO

Szeroki wybór testów ELISA  znajdujących zastosowanie w diagnostyce nowotworów