Krew utajona w kale

Badanie kału na krew utajoną jest nieinwazyjnym testem wykonywanym w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego oraz jedną z metod badań przesiewowych w raku jelita grubego. Celem badania jest wykrycie krwi niewidocznej gołym okiem. Wynik dodatni testu na krew utajoną w kale mówi, że istnieje krwawienie do światła przewodu pokarmowego. Przyczyna krwawienia może być różnorodna. Dodatni wynik testu sugeruje konieczność wykonania dalszej diagnostyki przewodu pokarmowego.

 • Badanie FIT to test:
 • Całkowicie nieinwazyjny
 • Wygodny w użyciu
 • Gwarantujący doskonałą czułość i swoistość oraz przystępną cenę

Badanie powinien wykonać każdy przynajmniej raz w roku, a w szczególności osoby, które:

 •  mają przypadki raka jelita grubego w rodzinie,
 • ukończyły 50 rok życia,
 • osoby z podejrzeniem schorzeń układu pokarmowego, lub cierpiące na bóle żołądka, osłabienie, utratę masy ciała.

FIT czyli innowacyjny test immunochemiczny do ilościowego oznaczania krwi utajonej w kale jest testem zalecanym we wczesnym wykrywaniu raka jelita grubego.

Metoda badawcza testu FIT polega na reakcji aglutynacji lateksu. Odczynnik lateksowy przygotowany przez uczulanie przeciwciał anty-ludzkiej HbA0 na cząstki lateksu polistyrenowego. Kiedy odczynnik jest mieszany z próbką, przeciwciało przeciwko ludzkiej HbA0, które było uczulone na lateks, reaguje z hemoglobiną w próbce i w reakcji aglutynacji lateksu powstaje agregat lateksowy. Zmiana absorbancji w jednostce czasu w wyniku reakcji aglutynacji lateksu jest proporcjonalna do stężenia hemoglobiny w próbce. Krzywa w odpowiedzi na dawkę jednostki absorbancji (OD) przeciwko stężeniu jest generowana przy użyciu wyników uzyskanych z kalibratorów. Stężenie hemoglobiny w próbce pacjenta jest określane automatycznie na podstawie tej krzywej. Wynikiem testu jest stężenie HbA0 (ng/ml) w badanej próbce. 

Zastosowanie aparatu OC SENSOR – io, który zapewnia przetestowanie 88 próbek w ciągu godziny – znacząco zwiększa produktywność laboratorium.


W porównaniu do testów jakościowych:

 •  Test FIT wykazuje znacznie lepszą kontrolę jakości i standaryzacji ilościowej – brak wizualnej interpretacji wyników (za pomocą oka, niestandaryzowanych źródeł światła, procedur operacyjnych (czas odczytu, temperatura itp.), – eliminacja błędu wynikającego z interpretacji testu przez pracownika laboratorium – czyli jednocześnie eliminacja niewiarygodnych wyników
 • Test FIT pozwala na dokumentację uzyskiwanych wyników badań.
 • Granicę cut-off regulować można jedynie za pomocą ilościowego FIT.
 • Stosowanie Testu FIT zapewnia możliwość dostosowania do wartości referencyjnych w danym kraju, co jest niemożliwie w przypadku testów jakościowych