Kortyzol – oznaczenia z krwi i śliny

IBL

CORTISOL ELISA, CORTISOL SALIVA ELISA

Test immunoenzymatyczny do diagnostyki in vitro. Test służy do ilościowego oznaczania kortyzolu w surowicy i osoczu ludzkim. Kortyzol (hydrokortyzon, związek F) jest głównym glikokortykoidem u ludzi i jest wytwarzany przez korę nadnerczy. 90 % krążącego kortyzolu jest związane z globuliną wiążącą kortykoidy (CBG, Transcortin), około 7 % jest związane z albuminą, a tylko 1-3 % jest niezwiązane. Tylko ta ostatnia część stanowi aktywną formę kortyzolu. U ludzi występuje fizjologiczna fluktuacja kortyzolu, który osiąga najwyższy poziom rano, a najniższy o północy. Te wahania poziomu kortyzolu w osoczu są zwykle odzwierciedlone w ślinie, a ich szczyt przypada na pierwsze 90 minut po przebudzeniu. Pomiar kortyzolu jest wskazany w chorobach przebiegających z nieprawidłową produkcją glikokortykoidów, np. w zespole Cushinga i chorobie Addisona. Ze względu na dobowe wahania poziomu kortyzolu, konieczne jest pobranie kilku próbek dla indywidualnego profilu kortyzolu lub podczas testów dynamicznych, takich jak deksametazon-supresja lub ACTH-stymulacja-test.

więcej informacji

POBIERACZE DO ŚLINY

Firma IBL oferuje ultra czyste polipropylenowe urządzenie do pobierania próbek o nazwie Salicap, które zapewnia bardzo skuteczne oznaczanie wszystkich steroidów w ślinie, ale także Melatoniny i alfa-Amylazy. Stężenie wielu analitów w ślinie jest bardzo dynamiczne. Właściwa strategia pobierania próbek pozwoli na uzyskanie powtarzalnych wyników.

Pobieracze do śliny firmy IBL, pakowane są po 100 lub 500 sztuk, posiadające znak CE IVD.

więcej informacji

Diagnostyka ze śliny – zobacz broszurę