HPV

FUJIREBIO EUROPE:

INNO-LIPA® HPV GENOTYPING EXTRA II – test przeznaczony do oznaczania 32 różnych genotypów ludzkiego wirusa brodawczaka (HPV) poprzez wykrywanie specyficznych sekwencji w regionie L1 wirusa. Test wykrywa obecnie najbardziej znane genotypy wysokiego ryzyka: 16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, potencjalnie wysokiego ryzyka (26, 53, 66, 70, 73, 82), niskiego ryzyka 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 62, 67, 81, 83, 89

OPERON:

HIGH PAPILLOMASTRIP – test przeznaczony do oznaczania 19 genotypów ludzkiego wirusa brodawczaka (HPV). Test wykrywa genotypy wysokiego ryzyka oraz potencjalnie wysokiego ryzyka: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82 (MM4 i IS39) 

HIGH + LOW PAPILLOMASTRIP – test przeznaczony do oznaczania 37 genotypów ludzkiego wirusa brodawczaka (HPV). Test przy użyciu 2 pasków wykrywa genotypy wysokiego oraz potencjalnie wysokiego ryzyka: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73 oraz 82 (MM4 i IS39), a także niskiego ryzyka: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 62, 67, 70, 71, 72, 74, 81, 83, 84 oraz 91

ATILA BIOSCIENCE

AmpFire HPV Screening 16/18/HR,  nr kat. MHPVF1618-100

Test do jakościowego wykrywania następujących genotypów wirusa HPV:   16/18/31/33/35/39/45/51/52/53/56/58/59/66/68 z jednoczesnym genotypowaniem HPV 16 i HPV 18 z wymazów z  szyjki macicy przechowywanych w podłożach Thin-PrepTM, SurePathTM, Atila Sample Storage Solution, z tkanek, z tkanek zatopionych w parafinie oraz z  oczyszczonych próbek DNA.

Reakcja przeprowadzana jest w jednej probówce na pacjenta.

Test zawiera specyficzne startery i sondy fluorescencyjne dla regionów genomowego DNA wirusów HPV wysokiego ryzyka onkogennego , w tym regionów E6 / E7.

W celu uniknięcia wydania wyników fałszywie ujemnych test zawiera dodatkowo endogenną kontrolę wewnętrzną, która monitoruje zarówno pobranie materiału, izolację oraz amplifikację.

Zestaw zawiera również kontrolę pozytywną i negatywną, aby zapewnić wiarygodność wyników.

Wraz z testem dostarczany jest bufor lizujący 20X Lysis buffer, który umożliwia przygotowanie próbki (suchy wymaz, zawiesina komórek szyjki macicy, próbki FFPE) i przeprowadzenie reakcji bez tradycyjnego etapu ekstrakcji.

Test wymaga użycia instrumentu real time PCR posiadających 4 kanały fluorescencji:

Cy5 –  HPV16

ROX – HPV 18

FAM – pozostałe 13 genotypów HR (31/33/35/39/45/51/52/53/56/58/59/66/68)

HEX – IC

Izotermiczna reakcja amplifikacji przebiega w temperaturze 60˚C a czas amplifikacji to jedynie 60 minut.

Test jest zwalidowany na termocykler Bioer (LineGene9600, ale na QuantGene również będzie odpowiedni).

Test z certyfikatem CE IVD. Opakowanie testu – 100 reakcji.

AmpFire HPV High Risk Genotyping, nr kat: GHPVF-100

Test do genotypowania następujących wysokoonkogennych typów wirusa HPV: 16/18/31/33/35/39/45/51/52/53/56g/58/59/66/68 z wymazów z  szyjki macicy przechowywanych w podłożach Thin-PrepTM, SurePathTM, Atila Sample Storage Solution, z tkanek, z tkanek zatopionych w parafinie oraz z  oczyszczonych próbek DNA.

Reakcja przeprowadzana jest w 4 probówkach na jednego pacjenta.

Test zawiera specyficzne startery i sondy fluorescencyjne dla regionów genomowego DNA wirusów HPV wysokiego ryzyka onkogennego , w tym regionów E6 / E7.

W celu uniknięcia wydania wyników fałszywie ujemnych test zawiera dodatkowo endogenną kontrolę wewnętrzną, która monitoruje zarówno pobranie materiału, izolację oraz amplifikację.

Zestaw zawiera również kontrolę pozytywną i negatywną, aby zapewnić wiarygodność wyników.

Wraz z testem dostarczany jest bufor lizujący 20X Lysis buffer, który umożliwia przygotowanie próbki (suchy wymaz, zawiesina komórek szyjki macicy, próbki FFPE) i przeprowadzenie reakcji bez tradycyjnego etapu ekstrakcji.

Test wymaga użycia instrumentu real time PCR posiadających 4 kanały fluorescencji, poszczególne genotypy wykrywane są na następujących kanałach fluorescencji oraz poszczególnych miksach zawierających odpowiednie startery (PM-1, PM2, PM-3 i PM-4).

Test jest zwalidowany na termocykler Bioer (LineGene9600, ale na QuantGene również będzie odpowiedni).

Test z certyfikatem CE IVD. Opakowanie testu – 100 reakcji.