Hodowla zarodków

Firma Vitrolife (Szwecja) oferuje szereg mediów dedykowanych procedurom IVF, by na każdym z etapów zapewnić jak najwyższą jakość, bezpieczeństwo i odpowiednie warunki hodowanym zarodkom.

Ovoil–Culture Oil™
– lekki olej parafinowy, sterylnie filtrowany
– przeznaczony do pokrycia medium (podłoża) hodowlanego w szalkach hodowlanych oraz do tworzenia szalek do procedury mikromapnipulacji
– zapewnia utrzymanie stabilności warunków – temperatury, osmolalności i pH mediów hodowlanych
– posiada testy i certyfikaty umożliwiające wykorzystanie go w laboratoriach IVF
– przechowywać w ciemności w temperaturze +2°C do +8°C

Ovoil Heavy™ 
– pierwszy na świecie syntetyczny olej parafinowy
– olej o wysokiej lepkości, sterylnie filtrowany
– przeznaczony do pokrycia medium (podłoża) hodowlanego w szalkach hodowlanych oraz do tworzenia szalek do procedury mikromapnipulacji
– zapewnia utrzymanie stabilności warunków – temperatury, osmolalności i pH mediów hodowlanych
– posiada testy i certyfikaty umożliwiające wykorzystanie go w laboratoriach IVF
– przechowywać w ciemności w temperaturze +2°C do +8°C

ASP™
– medium dedykowane procedurze pobierania oocytów
– pożywka HTF wolna od białek
– medium buforowane wodorowęglanem i HEPES zawierające również w swoim składzie heparynę i gentamycynę
– ekwilibracja w +37°C w atmosferze 5% CO2
– przechowywać w ciemności w temperaturze +2°C do +8°C

EmbryoGlue®
– dedykowane procedurze transferu zarodka
– podłoże o udowodnionym działaniu wspomagającym implantację zarodka
– medium buforowane wodorowęglanem z dodatkiem hialuronianu i rekombinowaną albuminą ludzką
– ekwilibracja w +37°C w atmosferze 6% CO2
– przechowywać w ciemności w temperaturze +2°C do +8°C
– opakowanie zawiera 5 fiolek każda po 1,5 ml

G1™ i G1 PLUS™
– media przeznaczone do hodowli zarodków od dnia 0 (dzień zapłodnienia) do 2, 3 dnia
– w skład obu mediów wchodzą węglowodany, aminokwasy, kwas liponowy, hialuronian oraz gentamycyna jako środek przeciwbakteryjny
– G1 PLUS zawiera albuminę surowicy ludzkiej (HSA) i jest od razu gotowy do użycia
– należy pamiętać, iż medium G1 trzeba uzupełnić o G-MM lub medium HSA-solution
– ekwilibracja w +37°C w atmosferze 6% CO2
– przechowywać w ciemności w temperaturze +2°C do +8°C

G2™ i G2 PLUS™
– media przeznaczone do hodowli zarodków od dnia 3 do stadium blastocysty
– pożywki buforowane wodorowęglanem zawierające aminokwasy, witaminy, hialuronian oraz gentamycynę jako środek przeciwbakteryjny
– G2 PLUS zawiera albuminę surowicy ludzkiej (HSA) i jest od razu gotowy do użycia
– należy pamiętać, iż medium G2 trzeba uzupełnić o G-MM lub medium HSA-solution
– ekwilibracja w +37°C w atmosferze 6% CO2
– przechowywać w ciemności w temperaturze +2°C do +8°C

G-Gamete™
– medium o stabilnym pH wspierające oocyty bądź zarodki podczas manipulacji poza inkubatorem
w atmosferze otoczenia
– pożywka buforowana wodorowęglanem i MOPS zawierająca HSA oraz gentamycynę jako środek przeciwbakteryjny
– ekwilibracja w +37°C w atmosferze 6% CO2
– przechowywać w ciemności w temperaturze +2°C do +8°C

G-IVF™ i G-IVF PLUS™
– medium do przygotowania gamet i pracy z nimi oraz wykonywania procedury zapłodnienia pozaustrojowego
– pożywki buforowane wodorowęglanem zawierające glukozę i fruktozę oraz gentamycynę jako środek przeciwbakteryjny
– G-IVF PLUS zawiera albuminę surowicy ludzkiej (HSA) i jest od razu gotowy do użycia
– należy pamiętać, iż medium G-IVF trzeba uzupełnić o G-MM lub medium HSA-solution
– medium to może być również stosowane do preparatyki nasienia (rozcieńczania roztworów gradientowych, płukania, rozdziału frakcji plemników przeznaczonych do zapłodnienia IVF)
– ekwilibracja w +37°C w atmosferze 6% CO2
– przechowywać w ciemności w temperaturze +2°C do +8°C

G-MM™
– suplement stanowiący uzupełnienie wszystkich rodzajów podłoży Vitrolife
– stosowany w procedurach wspomaganego rozrodu, które obejmują mikromanipulacje gamet i zarodków
– roztwór rekombinowanej ludzkiej albuminy (50 mg/ml), nie zawiera antybiotyków
– przechowywać w ciemności w temperaturze +2°C do +8°C

G-MOPS™ i G-MOPS PLUS™
– media o stabilnym pH zaprojektowane by pomagać w manipulacjach oocytów/zarodków poza inkubatorem
– w skład mediów wchodzą aminokwasy oraz gentamycyna jako środek przeciwbakteryjny
– cechuje się taką samą osmolalnością jak media hodowlane Vitrolife
– pożywki buforowane MOPS
– G-MOPS PLUS zawiera albuminę surowicy ludzkiej (HSA) i jest od razu gotowy do użycia
– należy pamiętać, iż medium G-MOPS trzeba uzupełnić o G-MM lub medium HSA-solution
– przechowywać w ciemności w temperaturze +2°C do +8°C

G-PGD™
– specjalnie zaprojektowane medium stosowane jako podłoże w czasie biopsji zarodka, by zapewnić odpowiednie pH w czasie trwania procedury
– pożywka buforowana MOPS, zawiera gentamycynę jako środek przeciwbakteryjny, nie zawiera magnezu i wapnia
– stosować po dodaniu G-MM lub HSA-solution oraz zrównoważeniu w 37°C i atmosferze otoczenia
– medium nie należy ogrzewać w inkubatorach z CO2
– przechowywać w ciemności w temperaturze +2°C do +8°C

G-RINSE™
– medium służące do płukania elementów kontaktowych takich jak igły punkcyjne oraz przemywania szyjki macicy przed pobraniem oocytów lub transferem zarodków
– buforowany wodorowęglanem roztwór soli zawierający gentamycynę jako środek przeciwbakteryjny
– nie zawiera białek
– nie służy do hodowli zarodków
– ekwilibracja w +37°C w atmosferze 6% CO2
– przechowywać w ciemności w temperaturze +2°C do +8°C

G-TL™
– specjalnie zaprojektowane medium do systemu Time-Lapse
– przeznaczone do hodowli zarodków od etapu zapłodnienia do stadium blastocysty
– podłoże buforowane wodorowęglanem, zawiera kwas hialuronowy, albuminę surowicy ludzkiej oraz gentamycynę jako środek przeciwbakteryjny
– ekwilibracja w +37°C w atmosferze 6% CO2
– przechowywać w ciemności w temperaturze +2°C do +8°C

HSA-SOLUTION™
– stanowi uzupełnienie do wszystkich mediów hodowlanych Vitrolife
– zawiera albuminę surowicy ludzkiej (100mg/ml)
– nie zawiera antybiotyków
– stosowany w procedurach wspomaganego rozrodu, które obejmują mikromanipulacje gamet i zarodków
– przechowywać w ciemności w temperaturze +2°C do +8°C

HYASE 10X™ (hialuronidaza)
– medium służące do oczyszczania komórek jajowych i usuwania komórek ziarnistych w procesie denudacji przed kolejnym etapem
– środek buforowy na bazie soli fizjologicznej zawierający hialuronidazę, albuminę surowicy ludzkiej oraz penicylinę benzylową jako środek przeciwbakteryjny 
– przed rozcieńczeniem stężenie hialuronidazy w HYASE-10X wynosi 800IU/ml
– stosować po wcześniejszym rozcieńczeniu
– przechowywać w ciemności w temperaturze +2°C do +8°C

ICSI™
– roztwór o podwyższonej lepkości zawierający rekombinowaną albuminę ludzką i PVP
– służy do unieruchamiania plemników, swobodnej ich izolacji i wprowadzeniu ich do komórki jajowej w procedurze ICSI
– ekwilibracja w temperaturze +20 ± 5°C i atmosferze otoczenia
– przechowywać w ciemności w temperaturze +2°C do +8°C