HIV

INNO-LIA® HIV I/II SCORE – test przeznaczony do potwierdzenia obecności przeciwciał przeciwko ludzkiemu wirusowi nabytego niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) łącznie z grupą 0 i typu 2 (HIV-2) w ludzkiej surowicy i osoczu. Test zatwierdzony przez WHO 

więcej informacji