FV Leiden

OPERON

ThromboStrip jest testem przeznaczonym do wykrywania trzech mutacji punktowych/wariantów genetycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zakrzepicy żył głębokich: mutacji G1691A w czynniku V; mutacji G20210A w protrombinie; oraz mutacji C677T w reduktazie metylenotetrahydrofolianowej.

Zastosowanie tego testu zapewnia:

  1. WIARYGODNOŚĆ BADAŃ – poprzez zastosowanie wysoce specyficznych sond.
  2. ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE – poprzez:
  3. możliwość wykrycia 3 mutacji punktowych związanych z ryzykiem zakrzepicy na jednym pasku:

– G1691A w genie czynnika V Leiden

– G20210A w genie protrombiny

– C677T w genie reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (MTHFR)

  • umożliwienie określenia typów: dzikiego oraz rodzaju mutacji: heterozygota, homozygota
  • OSZCZĘDNOŚĆ  – zestaw zawiera wszystkie niezbędne odczynniki, włączając w to polimerazę.
  • AUTOMATYZACJA BADAŃ – możliwość automatyzacji procesu detekcji.
  • ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW ZAPASÓW TESTÓW – zawsze wiarygodne i w pełni porównywalne wyniki niezależnie od różnej serii  zestawów. Szybkie dostawy do odbiorcy z magazynu w Warszawie.
  • OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW I WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ  BADAŃ  – możliwość wykonania pojedynczego testu.
  • STAŁY DOSTĘP DO WYNIKÓW – możliwość archiwizacji pasków testowych.
  • KONTROLA I BEZPIECZEŃSTWO – dzięki:

– kontroli procesu amplifikacji (wybarwiona przynajmniej jedna linia sondy dla danej sekwencji)

– kontroli procesu detekcji.

więcej informacji