Ezscope

Obserwacja hodowli komórkowej w zawiesinie, oznaczanie konfluencji i liczenie migracji – system do obrazowania hodowli komórkowych w inkubatorze EzScope (Blue-Ray Biotech).

Najnowszy system twórców TurboCycler’a z firmy Blue-Ray Biotech gwarantuje:

  • Rzetelność i powtarzalność badań – możliwość podglądania na bieżąco prowadzonej hodowli bez potrzeby wyjmowania z inkubatora
  • Bezpieczeństwo materiału – brak konieczności wyjmowania hodowli z inkubatora w celu wymiany pożywki
  • Szeroki zakres aplikacji: obserwacja wzrostu komórek i konfluencji, migracji komórek, hodowle drożdży, testy leków zależne od czasu i dawki, testy toksyczności np. MTT
  • Wygoda użycia dzięki możliwości podłączenia do 4 systemów jednocześnie