Diagnostyka HPV

Badania przesiewowe i diagnostyczne

Badania na obecność wirusa HPV (DNA HPV) mogą pomóc w określeniu ryzyka wystąpienia raka szyjki macicy

Badanie DNA wirusa HPV stosuje się obecnie:

  • jako dodatkowe badanie  dla kobiet z wątpliwymi wynikami cytologicznymi
  • pierwotny test przesiewowy sam w sobie, z następującą cytologią jako triage (diagnostyka pogłębiona) lub w połączeniu z cytologią

Diagnostyka HPV z moczu

Samodzielnie pobrane próbki prawdopodobnie staną się częścią programów badań przesiewowych, monitorowania poszczepionkowego i badań epidemiologicznych

•Przeprowadzono obiecujące, nowe badania w celu wykorzystania wysoce czułej metody INNO-LiPA (jednocześnie identyfikującej do 32 genotypów HPV) w samodzielnie pobieranych próbkach moczu •Samodzielne pobieranie próbek zarówno z szyjki macicy, jak i moczu okazało się skuteczne w zwiększaniu udziału w badaniach przesiewowych w populacjach docelowych.

EUROGIN 2018 – POSTER:

„Ewaluacja testu INNO-LiPA HPV Genotyping Extra II na UCM z wczesnego moczu”

Wysoka czułość analityczna testu INNO-LiPA HPV Genotyping pozwala zredukować objętość próbki oraz wyeliminować potrzebę skoncentrowania próbki przed ekstrakcją.

Genotypowanie HPV przy użyciu testu INNO-LiPA HPV z próbki moczu i z wymazu z szyjki macicy dało wynik zgodny w ponad 95% przypadków.

Dane te sugerują, że dzięki optymalizacji i standaryzacji przedanalitycznego  postępowania z HPV Genotyping Extra II INNO-LiPA można uzyskać niemal równorzędną wydajność zarówno na próbkach z szyjki macicy, jak i z wczesnego moczu.