Denga

IBL

Test immunoenzymatyczny do jakościowego oznaczania przeciwciał klasy IgG, IgM oraz IgA przeciwko Dengue Virus w surowicy lub osoczu ludzkim (cytrynian, heparyna).

Wirus dengi jest jednoniciowym wirusem RNA o średnicy około 50 nm należącym do rodzaju Flavivirus.
Denga i gorączka krwotoczna denga są wywoływane przez jeden z czterech blisko spokrewnionych, ale różniących się antygenowo serotypów wirusa (DEN-1, DEN-2, DEN-3 i DEN-3), serotypów wirusa (DEN-1, DEN-2, DEN-3, i DEN-4).

Zakażenie jednym z tych serotypów nie zapewnia odporności krzyżowej, dlatego osoby mieszkające na obszarze endemicznym mogą w ciągu życia przebyć cztery infekcje dengą w ciągu swojego życia.

Wirusy są przenoszone przez Aedes aegypti, domowego, gryzącego w dzień komara, który preferuje
żerować na ludziach. Zakażenie wirusem dengi wywołuje spektrum chorób klinicznych od niespecyficznego zespołu wirusowego do ciężkiej i śmiertelnej choroby krwotocznej.

W zestawach testowych firmy IBL International płytki mikrotitracyjne są pokryte specyficznymi antygenami, które wiążą odpowiednie przeciwciała próbki. Po wypłukaniu dołków w celu usunięcia całego niezwiązanego materiału próbki dodaje się koniugat znakowany peroksydazą chrzanową (HRP).
Koniugat ten wiąże się z wychwyconymi przeciwciałami. W drugim etapie płukania niezwiązany koniugat jest usuwany. Kompleks immunologiczny utworzony przez związany koniugat jest uwidaczniany przez dodanie substratu tetrametylobenzydyny (TMB), która daje niebieski produkt reakcji.
Intensywność tego produktu jest proporcjonalna do ilości specyficznych przeciwciał w próbce. Kwas siarkowy jest dodawany w celu zatrzymania reakcji. Powoduje to powstanie żółtego zabarwienia punktu końcowego. Absorbancję przy 450/620 nm odczytuje się przy użyciu czytnika płytek mikrotitracyjnych ELISA.

więcej informacji