Czytniki wielodetekcyjne

SPARK CYTO

Spark Cyto firmy Tecan (Szwajcaria) to jedyny na rynku czytnik mikropłytek z pełną kontrolą warunków hodowli i cytometrią w czasie rzeczywistym.

Czytnik Spark Cyto to wielomodułowy czytnik wyposażony w moduł obrazowania w polu jasnym oraz obrazowanie fluorescencyjne. 

Spark Cyto umożliwia pracę w czasie rzeczywistym dzięki kontroli temperatury, wilgotności oraz stężenia CO2 i O2.

Zastosowanie 3 obiektywów (2x, 4x, 10x), kamery 5Mpixel, CMOS Sony oraz zaawansowanych algorytmów obrazowania daje możliwość wykonania 1 zdjęcie całego dołka (w płytce 96 lub 384-dołkowej) i tym samym dostarcza rzeczywiste wyniki eksperymentu.


System pozwala na wykonywanie szeregu aplikacji i tym samym najszerszy na rynku zakres badawczy w czytniku mikropłytek dzięki zainstalowaniu 4 LED-ów (niebieski, zielony, czerwony, daleka czerwień) do obrazowania fluorescencyjnego oraz osobnego kanału do obrazowania w polu jasnym. Wgrane, gotowe do użycia aplikacje umożliwiają intuicyjną obsługę systemu.

Moduł autofocus oparty o źródle światła LED gwarantujący najwyższej jakości obraz i szybki skan obrazu.

Spark Cyto zapewnia pracę z wieloma aplikacjami takimi jak:

 • Wydajność transfekcji – aplikacja wydajności transfekcji została zaprojektowana dla komórek transfekowanych i wyznakowanych zielonym znacznikiem fluorescencyjnym (GFP) oraz niebieskim Hoechst 33342.
 • Przeżywalność komórek – predefiniowane w Spark Cyto metody umożliwiają ocenę żywotności komórek przy użyciu znaczników takich jak jodek propidyny i kalceina z żywym markerem (takim jak kalceina AM) i markerem martwych komórek np. jodek propidyny, PI).
 • Badanie apoptozy komórek – badanie i porównywanie apoptozy i nekrozy komórek
  dzięki odpowiednio wyznakowanym komórkom.
 • Pomiar konfluencji – zastosowanie algorytmu zapewniającego szybki przegląd gęstości komórek w każdym dołku. Analiza całego dołka w płytce 96-dołkowej pozwala na szybką ocenę w czasie rzeczywistym
 • Liczenie komórek – zliczanie wyznakowanych fluorescencyjnym znacznikiem jąder komórkowych .

Wiecej informacji na stronie producenta pod linkiem

SPARK

Czytniki Spark firmy Tecan (Szwajcaria) to najnowsze instrumenty zaprojektowane do wysoce czułych analiz, które jednocześnie wymagają szybkiej i wydajnej pracy.

Czytniki Spark posiadają zupełnie nowe, unikalne rozwiązania zwiększające ichszybkość oraz czułość. Czytniki z serii Spark stanowią idealny wybór dla wszystkich laboratoriów naukowyc oraz aplikacji farmakologicznych. Spark zapewnia szybkość, czułość i elastyczność prowadzonych badań. Zastosowanie najnowszych technologii zapewniło otrzymanie czytnika przeznaczonego do najbardziej zaawansowanych eksperymentów naukowych i analiz farmakologicznych.

Zwiększone parametry pomiarów fluorescencyjnych wynikają z:

 • Unikalnego systemu Fusion Optics™
  System przeznaczony do pomiarów fluorescencyjnych przy użyciu monochromatorów i filtrów. Zastosowanie Fusion Optics™ daje możliwość dowolnego łączenia wzbudzania i emisji na monochromatorach i/lub filtrach w jednym eksperymencie z odczytem od góry lub od dołu. Fusion Optics™ to wyjątkowy system dający czułość i szybkość pracy z filtrami oraz elastyczność monochromatorów w jednym pomiarze.
 • Wbudowanych luster dichroicznych (410, 430, 510, 560, 625 nm) zapewniających redukcję szumów w szczególności w przypadku fluoroforów z wąskim widmem wzbudzenia i emisji
 • Możliwości wyboru szerokości szczeliny wiązki pomiarowej, dzięki czemu istnieje możliwość optymalizacji limitu detekcji
 • Zastosowania monochromatorów Premium QuadX, które przyczyniają się do wyjątkowej dokładności i precyzji długości fali
 • Pracy z formatem mikropłytek  6-1536

Pierwszy czytnik z funkcją chłodzenia

Moduł Te-Cool™ zapewnia stabilne warunki doświadczenia dzięki unikalnej opcji chłodzenia czytnika. Zmiana temperatury w czytniku o 1-2°C może prowadzić do różnicy pomiędzy pomiarami nawet o 10-20%, dlatego też unikalny moduł Te-Cool™ daje możliwość ustawienia stałej temperatury w Spark w zakresie 18 – 42°C.

Moduł szybkiego, automatycznego liczenia komórek (bez zastosowania barwników) wraz z oceną żywotności komórek (z wybarwianiem np. Trypan Blue), pomiarem konfluencji i obrazowaniem komórek

Możliwość różnicowania komórek żywych i martwych oraz komórek różniących się w zakresie 4-90 µm. Szybka i rzetelna analiza komórek. Wbudowany licznik komórek precyzyjnie ocenia ilość, wielkość i żywotność komórek w mniej niż 30 sekund.
Zautomatyzowany system pomiaru konfluencji w Spark  umożliwia szybką ocenę jakości hodowli komórkowej bez potrzeby czasochłonnej, manualnej oceny tego parametru.

Kompleksowe rozwiązania dla hodowli komórkowych dzięki zastosowaniu dwóch modułów: kontroli gazu GCM™ oraz kontroli wilgotności HCM™

Opatentowany moduł kontroli gazu (GCM™) w czytniku SPARK  oferuje kompleksowe rozwiązanie dla aplikacji hodowli komórkowych. Zmiany w warunkach środowiska hodowlanego mogą prowadzić do niespójności i niewiarygodnych danych w badaniach komórkowych, z powodu zmian pH i niestabilności mediów w trakcie długich inkubacji. Moduł GCM™ oferując precyzyjną regulację stężenia tlenu i/lub dwutlenku węgla w komorze czytnika, zapewnia bardziej stabilne środowisko hodowlane i pomiarowe. To sprawia, że idealnie nadaje się do badań in vitro w liniach komórek eukariotycznych oraz pozwala na osiągnięcie lepszej żywotności komórek. W połączeniu z modułem kontroli wilgotności (HCM™) pozwala na wydłużenie czasu trwania eksperymentów na komórkach w hodowli i stabilizację warunków. Użycie modułu GCM™ i HCM™ pozwala na wykorzystanie czytnika nie tylko do standardowych badań ale także do symulacji autentycznej hipoksji (stężenia tlenu w granicach 0.1-1%).

Spark  wydatnie zwiększa wydajność pracy dzięki połączeniu funkcji wielomodułowego czytnika z możliwością pracy z płytkami o formacie 1536, inkubatora płytek, dyspensera oraz licznika komórek i dlatego posiada szeroki zakres parametrów i zastosowań:

 • Absorbancja (od UV – NIR, możliwość skanowania)
 • Pomiary próbek z objętości 2 µl w opatentowanej płytce NanoQuant
 • Intensywność fluorescencji (góra i dół ) (od UV – NIR, możliwość skanowania)
 • Pomiar fluorescencji z góry i z dołu – Fusion Optics™ – możliwość pracy jednocześnie z monochromatorami i filtrami
 • Fluorescencja czasowo-rozdzielcza (TRF)
 • Fluorescencja polaryzacyjna (FP)
 • Czasowo rozdzielcza fluorescencja z rezonansowym przekazywaniem energii (TR-FRET) np. HTRF ®
 • Fluorescencja z rezonansowym przekazywaniem energii (FRET)
 • Luminescencja jarzeniowa
 • Luminescencja błyskowa
 • Luminescencja dwubarwna (BRET 1 , BRET 2, BRET3, ChromaGlo)
 • System chłodzący czytnik – TeCool™
 • Regulacja temperatury i wytrząsania
 • Dwa dyspensery do odczynników z możliwością magnetycznego mieszania i podgrzewania buforów
 • Liczenie komórek oraz określanie żywotności komórek, automatyczne pozyskiwanie zdjęć z 8 próbek w jednym pomiarze oraz automatyczne generowanie raportów z analizy
 • Zautomatyzowane obrazowanie komórek oraz ocena konfluencji komórek
 • Kontrola gazowa GCM™ i kontrola wilgotności HCM™
 • Możliwość podłączenia staker’a

Więcej informacji na stronie producenta pod linkiem

INFINITE 200 PRO

Opierając się na sukcesie serii Infinite 200 Pro, firma TECAN (Szwajcaria) wprowadziła na rynek nową, odświeżoną serię czytników mikropłytek Infinite 200 PRO, które zaspokajają potrzeby współczesnych naukowców. Infinite 200 PRO oferuje elastyczne rozwiązania detekcji dla szerokiego zakresu aplikacji, za pomocą dwóch podwójnych monochromatorów lub filtrów optycznych.

Użytkownik, w zależności od wykonywanych aplikacji może wybrać określoną konfigurację urządzenia, z możliwością rozbudowy tego czytnika, jeżeli w przyszłości pojawią się nowe potrzeby aplikacyjne. Infinite 200 PRO oferuje bardzo wysoką czułość pomiarów, możliwości aplikacji multipleksowych, elastyczność formatu od 6 do 384-dołkowych mikropłytek, płytki do PCR, kuwety i opatentowaną płytkę NanoQuant do małych objętości próbek.

Szerokie możliwości aplikacyjne

Infinite 200 PRO zawiera trzy detektory wysokiej wydajności zoptymalizowane do odczytu fluorescencji, luminescencji i absorpcji. Urządzenie posiada walidowane protokoły do wielu aplikacji np.: pod odczynniki DLReady (Promega), LanthaScreen, GeneBLA-zer, Transcreener (Bellbrooklabs), HTRF (CisBio)  i inne

Seria czytników Infinite 200 PRO oferuje szeroki zakres trybów detekcji w zależności od wybranej konfiguracji:

 • Intensywność fluorescencji (góra i dół ) (od UV – NIR, możliwość skanowania)
 • Fluorescencję z rezonansowym przekazywaniem energii (FRET)
 • Czasowo rozdzielczą fluorescencję z rezonansowym przekazywaniem energii (TR-FRET) np. HTRF ®
 • Fluorescencję czasowo-rozdzielczą (TRF)
 • Fluorescencję polaryzacyjną (FP)
 • Luminescencję jarzeniową
 • Luminescencję błyskową
 • Absorbancję (od UV – NIR, możliwość skanowania)
 • Dwa dyspensery do odczynników
 • Regulację temperatury
 • Pomiary próbek z objętości 2 µl w opatentowanej płytce NanoQuant

Idealne rozwiązanie dla małych objętości próbek – płytka NanoQuant

Infinite 200 PRO jest kompatybilny z płytką NanoQuant Plate, którą można zmierzyć do 16 próbek jednocześnie, z zaledwie 2 µl objętości próbek. To unikalne narzędzie rozszerza elastyczność Infinite 200 PRO dla zastosowań spektrofotometrii do pomiaru stężenia DNA, RNA i białek oraz pomiarów fluorescencyjnych przy limicie detekcji 1 ng/ µl.

Więcej informacji na stronie producenta pod linkiem

Zobacz także