Choroby wątroby

FUJIREBIO

INNO LiPA HBV Genotyping

 • Wyraźna identyfikacja zakażeń mieszanych: Test LiPA wykrywa do 16,3% przypadków więcej niż sekwencjonowanie bezpośrednie, potwierdzone analizą klonalną
 • Bardzo wysoka czułość wykrywania genotypów: LiPA jest bardziej czuły niż PCR-RFLP (98,8 % vs 65,0 %) i bardziej czuły niż sekwencjonowanie.
 • Amplikon INNO-LiPA™ HBV Multi-DR może być również użyty do INNO-LiPA™ HBV Genotyping

Znaczenie kliniczne genotypowania HBV:

Genotypowanie HBV jest związane z odpowiedzią na leczenie i stanowi część wytycznych klinicznych. Genotypy A i B wirusa HBV wiążą się z lepszą odpowiedzią na leczenie niż genotypy C i D.
Genotypy A i B są związane również z lepszą odpowiedzią na leczenie IFN-a niż genotypy C i D.
Wzór mutacyjny oporności na lamiwudynę jest różny u genotypów A i D.

Korelacja pomiędzy poziomem antygenu powierzchniowego zapalenia wątroby typu B (HBsAg) a genotypem HBV sprawia, że oba markery są cennymi narzędziami w prognozowaniu i leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu B.
Poziomy HBsAg różnią się w zależności od genotypu HBV przed rozpoczęciem leczenia, w trakcie leczenia IFN-a , w trakcie leczenia IFN-a i analogami nukleozydów oraz w trakcie naturalnego przebiegu zakażenia HBV

Test INNO LiPA HBV Genotyping zapewnia:

 • Dokładne i skuteczne wykrywanie mutacji związanych z opornością na leki, jak również znanych mutacji kompensacyjnych
 • Wysoką czułość i specyficzność oraz najszybsze wykrywanie mutacji:
  • 2,8 razy większa szansa na wykrycie danej mutacji przez LiPA niż w przypadku bezpośredniego sekwencjonowania w dowolnym momencie.
  • wczesne wykrycie oporności genotypowej pozwala na szybką i skuteczną supresję HBV.
 • Badanie lekooporności HBV: część wytycznych klinicznych

Test INNO LiPA HBV Multi-DR

Test liniowy do jednoczesnego wykrywania motywu dzikiego wirusa zapalenia wątroby typu B i mutacji związanych z opornością

Znaczenie kliniczne zastosowania testu HBV Multi-DR:

 • Oporność na leki przeciwwirusowe u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B prowadzi do niepowodzenia leczenia przeciwwirusowego. Oporność powinna być rozpoznana jak najwcześniej, przed ponownym wzrostem wiremii i przed wzrostem poziomu
  ALT (aminotransferazy alaninowej).
 • Jak tylko oporność na leki zostanie zidentyfikowana, można rozpocząć odpowiednią terapię, stosując najskuteczniejsze, dostępne obecnie leki przeciwwirusowe.


Test INNO LiPA HBV Genotyping zapewnia:

 • Większą czułość niż sekwencjonowanie bezpośrednie w wykrywaniu sekwencji mieszanych w regionie precore (PC) i basal core promotor (BCP).
 • Przewidywanie zwiększonego ryzyka zachorowania na raka wątrobowokomórkowego i progresji choroby wątroby

zobacz broszurę