Diagnostyka Boreliozy

TEST LINE

Borelioza z Lyme jest wieloukładową chorobą zakaźną wywoływaną przez krętki Borrelia burgdorferi.

Zakażenie przenoszone jest przez kleszcze z rodzaju Ixodes.

Borelioza z Lyme charakteryzuje się wczesnymi i późnymi objawami klinicznymi.

Wyniki szeroko zakrojonych badań wykazały że wszystkie gatunki mogą nie tylko powodować rozwój rumień wędrujący (EM), ale też mają wiele inne objawy kliniczne:

Borrelia (B.) garinii jest związane z objawami neurologicznymi

B. afzelii z przewlekłymi chorobami skóry (zwłaszcza ACA)

B. burgdorferi sensu stricto dotyczy głównie urazów stawów

Rozpoznanie choroby opiera się na wywiadzie, obrazie klinicznym i wynikach badań laboratoryjnych. Obecnie metodami diagnostycznymi z wyboru są skrining swoistych przeciwciał klasy IgG i IgM za pomocą testów ELISA, a następnie potwierdzenie przeciwciał za pomocą immunoblotu. Bezpośrednia hodowla lub mikroskopia elektronowa nie mają zastosowania w rutynowym użyciu.

Diagnostyka serologiczna boreliozy jest trudna ze względu na dużą różnorodność genetyczną gatunku Borrelia burgdorferi s.l., możliwą reaktywność krzyżową z niepowiązanymi antygenami innych mikroorganizmów oraz niespecyficzną reakcję z białkami szoku cieplnego. Diagnoza jest również skomplikowana ze względu na różną indywidualną reaktywność serologiczną. Produkcja przeciwciał może być bardzo powolna we wczesnej fazie choroby. Z drugiej strony przeciwciała IgG i IgM mogą utrzymywać się przez ponad dziesięć lat.

Test ELISA Borrelia firmy Test Line to test trzeciej generacji.

EIA Borrelia recombinant IgM
• Mix rekombinowanych antygenów OspC (B. afzelii, B. garinii, B. burgdorferi sensu
stricto, B. spielmanii), VlsE (B. garinii), p39, internal flagellin (p41i), OspE
and p17 from species Borrelia b. sensu lato
EIA Borrelia recombinant IgG
• Mix rekombinowanych antigenów VlsE (B. afzelii, B. garinii, B. burgdorferi sensu
stricto), p83, p58, internal flagellin (p41i), p39, OspA (B. afzelii, B. garinii),
OspB, OspC (B. afzelii, B. garinii), OspE, p17 and NapA from species
Borrelia b. sensu lato

Zestawy EIA recombinant gwarantują:

Wiarygodność badań – dzięki użytym rekombinowanym antygenom, które zapewniają wysoką czułość i specyficzność

Zwiększone możliwości diagnostyczne – dzięki możliwości wykonania testu z takich materiałów jak: surowica, osocze, płyn mózgowo rdzeniowy oraz maź stawowa

Łatwość wykonania – dzięki:

  • Odczynnikom gotowym do użycia
  • Uniwersalnemu, identycznemu protokołowi badania dla każdej z klas przeciwciał
  • Odczynnikom oznaczonym kolorami

Oszczędność czasu – dzięki krótkiej procedurze wykonania testu

Oszczędność kosztów – brak konieczności stosowania RF w przypadku testów IgM – dzięki wysokiej jakości antygenom oraz zoptymalizowaniu buforów 

Możliwość automatyzacji – zarówno na analizatorach wysoko jak i średnio przepustowych

Gwarancję jakości – certyfikat CE IVD

Do potwierdzenia testów ELISA służy Test BLOT LINE recombinant antigen, w którym wyselekcjonowane antygeny naniesione na nitrocelulozową membranę

Zastosowanie testu Borrelia BLOT LINE zapewnia:

Zwiększone możliwości diagnostyczne – dzięki:

  • użyciu antygenu p44 z Anaplasma phagocytophila umożliwiając diagnostykę różnicową z HGA
  • możliwości wykonania testu z takich materiałów jak: surowica, osocze, płyn mózgowo rdzeniowy oraz maź stawowa

Wiarygodność wyniku – rekombinowany TpN17 daje możliwość wykluczenia reaktywności krzyżowej z Treponema pallidum

Łatwa interpretacja – dzięki specjalnemu dedykowanemu oprogramowaniu

Łatwość wykonania – dzięki:

  • wszystkim odczynnikom gotowym do użycia (łącznie z Wash buffer czy koniugatem)
  • uniwersalnemu, identycznemu protokołowi badania dla każdej z klas przeciwciał
  • odczynnikom oznaczonym kolorami

Możliwość automatyzacji – kompatybilność z wieloma instrumentami do przetwarzania blotów

Gwarancja jakości – certyfikat CE IVD