Chlamydia pneumoniae

IBL

Chlamydie są nieruchliwymi, Gram ujemnymi i rosnącymi wewnątrzkomórkowo miokroorganizmami, które tworzą charakterystyczne wgłębienia w cytoplazmie zaatakowanych komórek. Są one dobrze widoczne w mikroskopie świetlnym.

Znane są trzy różne gatunki Chlamydia patogenne dla człowieka:

  • Chlamydia trachomatis,
  • Chlamydia pneumoniae i 
  • Chlamydia psittaci, oraz jeden gatunek patogenny tylko dla zwierząt (C. pecorum).

Poważnym problemem w zakażeniach Chlamydia jest częsty bezobjawowy, podstępny przebieg, który może prowadzić do zapoczątkowania chorób przewlekłych. W wielu przypadkach zakażenia pierwotne nie są rozpoznawane, a diagnozowane są jedynie następstwa wywołane przez wstępujące, przetrwałe czynniki.

zobacz broszurę