Celiakia

OPERON

CeliacStrip – test do wykrywania haplotypów HLA związanych z celiakią.

CeliacStrip wykrywa obecność lub brak haplotypów, które kodują HLA-DQ2 i HLA-DQ8.

Celiakia jest przewlekłym stanem zapalnym jelit, który jest wywoływany przez spożycie glutenu lub związanych z nim białek występujących w pszenicy, jęczmieniu i życie. Jest to jedno z najczęstszych schorzeń dotykających populację kaukaską, z częstością występowania od 1:100 do 1:500 w Europie i Ameryce Północnej.

Podatność na nadwrażliwość na gluten jest do pewnego stopnia uwarunkowana genetycznie. W większości badanych populacji ludzkich 90-95% pacjentów było nosicielami heterodimeru HLA-DQ2, kodowanego przez allele DQA105 i DQB102 w pozycji cis (częstsze w Europie Środkowej i Północnej) lub w pozycji trans (częstsze w krajach śródziemnomorskich). U pozostałych pacjentów (5-10%) często występuje drugi heterodimer, HLA-DQ8 (głównie u rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej), kodowany przez allele DQA103 i DQB10302. Pacjenci, którzy nie są nosicielami DQ2 lub DQ8 mogą wykazywać co najmniej jeden oddzielny allel DQ2; opisano bardzo niewiele przypadków, w których oba allele są nieobecne.

więcej informacji