Kategorie produktów
Wybierz dostawcę:
Wybierz kategorię:
 
KONTAKT
TK Biotech
ul. Królewicza Jakuba 40
02-956 Warszawa
Tel.: +48 22 642 06 04
Fax: +48 22 885 64 70

BADANIE NA KREW UTAJONĄ W KALE

 

Badanie kału na krew utajoną jest nieinwazyjnym testem wykonywanym w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego oraz jedną z metod badań przesiewowych w raku jelita grubego. Celem badania jest wykrycie krwi niewidocznej gołym okiem. Wynik dodatni testu na krew utajoną w kale mówi, że istnieje krwawienie do światła przewodu pokarmowego. Przyczyna krwawienia może być różnorodna. Dodatni wynik testu sugeruje konieczność wykonania dalszej diagnostyki przewodu pokarmowego.
Badanie FIT to test:
Całkowicie nieinwazyjny
Wygodny w użyciu
Gwarantujący doskonałą czułość i swoistość oraz przystępną cenę

Badanie powinien wykonać każdy przynajmniej raz w roku, a w szczególności osoby, które:

  •  mają przypadki raka jelita grubego w rodzinie,
  • ukończyły 50 rok życia,
  • osoby z podejrzeniem schorzeń układu pokarmowego, lub cierpiące na bóle żołądka, osłabienie, utratę masy ciała.


FIT czyli innowacyjny test immunochemiczny do ilościowego oznaczania krwi utajonej w kale jest testem zalecanym we wczesnym wykrywaniu raka jelita grubego.
Metoda badawcza testu FIT polega na reakcji aglutynacji lateksu. Odczynnik lateksowy przygotowany przez uczulanie przeciwciał anty-ludzkiej HbA0 na cząstki lateksu polistyrenowego. Kiedy odczynnik jest mieszany z próbką, przeciwciało przeciwko ludzkiej HbA0, które było uczulone na lateks, reaguje z hemoglobiną w próbce i w reakcji aglutynacji lateksu powstaje agregat lateksowy. Zmiana absorbancji w jednostce czasu w wyniku reakcji aglutynacji lateksu jest proporcjonalna do stężenia hemoglobiny w próbce. Krzywa w odpowiedzi na dawkę jednostki absorbancji (OD) przeciwko stężeniu jest generowana przy użyciu wyników uzyskanych z kalibratorów. Stężenie hemoglobiny w próbce pacjenta jest określane automatycznie na podstawie tej krzywej. Wynikiem testu jest stężenie HbA0 (ng/ml) w badanej próbce. 

Zastosowanie aparatu OC SENSOR – io, który zapewnia przetestowanie 88 próbek w ciągu godziny - znacząco zwiększa produktywność laboratorium.


W porównaniu do testów jakościowych:
• Test FIT wykazuje znacznie lepszą kontrolę jakości i standaryzacji ilościowej – brak wizualnej interpretacji wyników (za pomocą oka, niestandaryzowanych źródeł światła, procedur operacyjnych (czas odczytu, temperatura itp.), - eliminacja błędu wynikającego z interpretacji testu przez pracownika laboratorium – czyli jednocześnie eliminacja niewiarygodnych wyników
• Test FIT pozwala na dokumentację uzyskiwanych wyników badań.
• Granicę cut-off regulować można jedynie za pomocą ilościowego FIT.
• Stosowanie Testu FIT zapewnia możliwość dostosowania do wartości referencyjnych w danym kraju, co jest niemożliwie w przypadku testów jakościowych

więcej informacji

więcej informacji

 

 

2011 © TK Biotech
WebCms - WebReklama