Kategorie produktów
Wybierz dostawcę:
Wybierz kategorię:
 
KONTAKT
TK Biotech
ul. Królewicza Jakuba 40
02-956 Warszawa
Tel.: +48 22 642 06 04
Fax: +48 22 885 64 70

BADANIA ŻYWNOŚCI

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywności oraz możliwości jej eksportu firma TK Biotech przedstawia szeroką ofertę testów ELISA, testów paskowych oraz enzymatycznych do szybkiej identyfikacji w próbkach żywnościowych obecności alergenów, zanieczyszczeń przemysłowych, mikrobiologicznych, antybiotyków, hormonów wzrostu, toksyn pochodzenia naturalnego oraz innych składników mogących wpłynąć na bezpieczeństwo produktów żywnościowych.

 

 

Kompleksowa oferta testów do diagnostyki żywności:

ALERGENY - testy ELISA do oznaczeń jakościowych oraz ilościowych glutenu oraz substancji w żywności, które mogą wywołać silne reakcje alergiczne, Astori Tecnica:

Gluten ELISA Kit
Casein ELISA Kit
Egg White ELISA Kit
Peanut ELISA Kit
Crustacean (Tropomiosine) ELISA Kit
Hazelnut ELISA Kit
Sesame ELISA Kit
Soy ELISA Kit
Coconut ELISA Kit
Lupine ELISA Kit
Mustard ELISA Kit
Macadamia ELISA Kit
Cashew ELISA Kit
Walnut ELISA Kit
Almond ELISA Kit
Pistachio ELISA Kit
Ovalbumin High Sensitivity
Lysozyme High Sensitivity
Casein High Sensitivity
Beta-Lactoglobulin ELISA Kit
Bovine Serum Albumin (BSA) ELISA Kit
Fish ELISA Kit

HORMONY - szereg testów ELISA do jakościowych i ilościowych oznaczeń przesiewowych pozostałości hormonów w próbkach żywności i paszach, Biorex, Bioo Scientific:

Clenbuterol ELISA Kit
Beta Agonist ELISA kit
Ractopamine ELISA kit
MaxSignal® Boldenone ELISA Test Kit
MaxSignal® Brombuterol ELISA Kit
MaxSignal® Cimaterol ELISA Test Kit
MaxSignal® Clenbuterol ELISA Test Kit
MaxSignal® Clonidine ELISA Test Kit
MaxSignal® DES ELISA Test Kit
MaxSignal® Mabuterol ELISA Kit
MaxSignal® MTS ELISA Kit
MaxSignal® Nandrolone ELISA Test Kit
MaxSignal® Ractopamine ELISA Test Kit
MaxSignal® Salbutamol ELISA Test Kit
MaxSignal® Terbutaline ELISA Kit
MaxSignal® Testosterone ELISA Kit
MaxSignal® Trenbolone ELISA Test Kit
MaxSignal® Zeranol ELISA Kit
MaxSignal® Zilpaterol ELISA Test Kit

TOKSYNY - testy paskowe oraz testy ELISA do jakościowego i ilościowego oznaczania toksyn (w tym mikotoksyn oraz histaminy) w produkatch żywnościowych i paszach, Biorex, Bioo Scientific:

Total Aflatoxin ELISA kit
Aflatoxin B1 ELISA kit
Ochratoxin ELISA kit
AuroFlow™ Aflatoxin M1 Strip Test Kit
MaxSignal® Aflatoxin M1 ELISA Test Kit
MaxSignal® Aflatoxin B1 ELISA Test Kit
MaxSignal® Total Aflatoxin ELISA Test Kit
MaxSignal® Deoxynivalenol (DON) ELISA Test Kit
MaxSignal® Fumonisin ELISA Test Kit
MaxSignal® Ochratoxin A ELISA Test Kit
MaxSignal® T-2 Toxin ELISA Test Kit
MaxSignal® Zearalenone ELISA Test Kit
MaxSignal® Domoic Acid (ASP) ELISA Test Kit
MaxSignal® Okadaic Acid (DSP) ELISA Test Kit
MaxSignal® Saxitoxin (PSP) ELISA Test Kit

HistaStrip™ Test Kit
MaxSignal® Histamine Enzymatic Assay Kit
MaxSignal® Histamine Enzymatic Assay Kit for Fish Sauce

ZANIECZYSZCZENIA MIKROBIOLOGICZNE - zestawy testów paskowych oraz testów ELISA do wykrywania drobnoustrojów w próbkach żywnościowych, Bioo Scientific:

MaxSignal® Dairy Product Pasteurization Verification Kit
MaxSignal® E. coli O157 Strip Test Kit
MaxSignal® E. coli O157:H7 ELISA Test Kit
MaxSignal® Salmonella ELISA Test Kit

ZANIECZYSZCZENIA PRZEMYSŁOWE - testy ELISA i szybkie testy paskowe do oznaczania zanieczyszczeń przemysłowych w próbkach, Bioo Scientific:

MaxSignal® Benzo[a]pyrene (BaP) ELISA Test Kit
MaxSignal® Melamine ELISA Kit
MaxSignal® Melamine Enzymatic Assay Kit

ANTYBIOTYKI - zestawy szybkich testów paskowych oraz testy ELISA do oznaczania pozostałości antybiotyków w próbkach żywnościowych oraz paszach, Biorex, Bioo Scientific:

Quinolones ELISA kit
Chloramphenicol ELISA kit
AOZ ELISA kit
AMOZ ELISA kit
Tetracycline ELISA kit
Multi Sulfonamide ELISA kit
MaxSignal® Amoxicillin ELISA Test Kit
MaxSignal® Beta-Lactam ELISA Test Kit
MaxSignal® Cefoperazone ELISA Test Kit
MaxSignal® Ceftiofur ELISA Test Kit
MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit
MaxSignal® Chlortetracycline ELISA Test Kit
MaxSignal® Ciprofloxacin ELISA Test Kit
MaxSignal® Colistin ELISA Test Kit
MaxSignal® Crystal Violet/LCV ELISA Test Kit
MaxSignal® Difloxacin ELISA Test Kit
MaxSignal® Doxycycline ELISA Kit
MaxSignal® Enrofloxacin ELISA Test Kit
MaxSignal® Erythromycin ELISA Test Kit
MaxSignal® Florfenicol ELISA Test Kit
MaxSignal® Flumequine ELISA Test Kit
AuroFlow™ Fluoroquinolone Strip Test Kit for Meat
AuroFlow™ Fluoroquinolone Strip Test Kit for Milk
MaxSignal® Fluoroquinolone ELISA Kit
MaxSignal® Furaltadone (AMOZ) ELISA Test Kit
MaxSignal® Furazolidone (AOZ) ELISA Test Kit
MaxSignal® Gentamicin ELISA Test Kit
MaxSignal® Lincomycin ELISA Test Kit
MaxSignal® Malachite Green Test Kit (Water Sample)
MaxSignal® Malachite Green/LMG ELISA Test Kit
MaxSignal® Nalidixic Acid ELISA Test Kit
MaxSignal® Neomycin ELISA Test Kit
MaxSignal® Nitrofurantoin (AHD) ELISA Kit
MaxSignal® Nitrofurazone (SEM) ELISA Kit
MaxSignal® Norfloxacin ELISA Test Kit
MaxSignal® Ofloxacin ELISA Test Kit
MaxSignal® Oxolinic Acid ELISA Test Kit
MaxSignal® Oxytetracycline ELISA Kit
MaxSignal® Sarafloxacin ELISA Test Kit
MaxSignal® Spectinomycin ELISA Test Kit
MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit For Honey Samples
MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit
MaxSignal® Sulfadiazine ELISA Test Kit
MaxSignal® Sulfamethazine ELISA Test Kit
MaxSignal® Sulfamethoxazole ELISA Test Kit
MaxSignal® Sulfaquinoxaline (SQX) ELISA Test Kit
MaxSignal® Sulfonamide ELISA Test Kit
MaxSignal® Tetracycline (TET) ELISA Test Kit
MaxSignal® Tilmicosin ELISA Test Kit
MaxSignal® Trimethoprim ELISA Test Kit
MaxSignal® Tylosin ELISA Test Ki
t

PESTYCYDY - testy ELISA do jakościowego i ilościowego oznaczania pozostałości pestycydów w żywności i paszach, Bioo Scientific:

MaxSignal® Carbendazim ELISA Test Kit
MaxSignal DDT ELISA Test Kit
MaxSignal Ethoxyquin ELISA Test Kit
MaxSignal® Trifluralin ELISA Kit

 

 

 

Astori Allergens ELISA

 

 

 

Bioo Scientific Food and feed catalog.pdf

 

 

 

Biorex Food&Feed Safty Kits

2011 © TK Biotech
WebCms - WebReklama