Kategorie produktów
Wybierz dostawcę:
Wybierz kategorię:
 
KONTAKT
TK Biotech
ul. Królewicza Jakuba 40
02-956 Warszawa
Tel.: +48 22 642 06 04
Fax: +48 22 885 64 70

Diagnostyka i odczynniki laboratoryjne

Aktualności
COVID-19 Diagnostyka

COVID-19 Diagnostyka

COVID-19 DIAGNOSTYKA

W związku z obecnie panującą sytuacją i dużym zainteresowaniem testami diagnostycznymi do oznaczania koronawirusa oraz produktami do pobierania i transportu wymazów a także izolacji wirusowego RNA firma TK Biotech oferuje produkty niezbędne w diagnostyce wirusa SARS-CoV-2, stosowane na każdym etapie diagnostyki COVID-19

1. Wymazówki z podłożem transportowym, klasycznym lub inaktywującym wirusa oraz stabilizującym materiał genetyczny (RNA wirusa) oraz Wymazówki bez podłoża transportowego jak również Wymazówki z buforem umożliwiajacym oznaczanie wirusa metodą RT PCR bez potrzeby izolacji wirusowego RNA. 

 Jako bezpieczne rozwiązanie dla suchych wymazówek, oferujemy bufor inaktywujący wirusa w probówkach.

2. Testy trzygenowe real time PCR do oznaczania SARS-CoV-2 

Testy potrójne (trzygenowe) – również do wykrywania nowych mutacji wirusa SARS-CoV-2.
Mutacje obserwowane w nowym wariancie są związane z miejscem wiązania receptora i innymi strukturami powierzchniowymi. Za pomocą testów trzygenowych można wykrywać wariant VUI - 202012/01 SARS-CoV-2. Opisane w tym wariancie mutacje nie dotyczą fragmentów wykrywanych genów ORF1ab, N, E.
Są to testy multipleksowe wykrywające w jednej probówce geny: ORF1ab, N, E, zgodne z „protokołem berlińskim” wg WHO.
Testy trzygenowe gwarantują wiarygodny wynik badania, w odróżnieniu od testów dwugenowych, gdzie możliwe są wyniki niejednoznaczne w przypadku gdy wykrywany jest tylko jeden z dwóch genów.
Dodatkowo w testach zawarta jest endogenna kontrola wewnętrzna – primery dla DNA genu ludzkiego, co pozwala na kontrolę procesu na każdym etapie badania (kontrola prawidłowego pobrania wymazu, kontrola izolacji oraz kontrola amplifikacji).

3. Szybki test immunochromatograficzny (kasetkowy) firmy AccuBioTech(Chiny), więcej informacji 

 

5. Szybki test antygenowy - DIAGNOSTYKA KORONAWIRUSA W 5-8 MINUT!!!

UWAGA! Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia, warunkiem sfinansowania testów antygenowych jest spełnianie minimalnych kryteriów w zakresie czułości – 90 proc. i swoistości – 97 proc., zgodnych z danymi walidacyjnymi deklarowanymi przez producenta w procesie rejestracji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro. W pozostałych rodzajach świadczeń, tj. poza leczeniem szpitalnym i ratownictwem medycznym, testy nie są finansowane przez NFZ, ale mogą być wykonywane w podmiotach leczniczych w środowisku laboratoryjnym, jak również pozalaboratoryjnym.

Innowacyjne testy firmy Rapigen mogą stanowić ochronę szpitali, szkół, zakładów pracy i innych skupisk ludzi przed zarażeniem koronawirusem i zapewnić pełne funkcjonowanie tych jednostek w sytuacji pandemii.

Test BIOCREDIT firmy RapiGen zapewnia:

Szybki wynik - wykonanie testu trwa 5-8 minut. Wynik uzyskuje się w czasie kilkakrotnie krótszym od innych podobnych testów. Tak krótki czas wykonania testu pozwala na wykonanie znacznie większej ilości badań w określonym czasie w porównaniu z innymi dostępnymi testami, innych producentów.

Jedna osoba wykonująca badanie testem Biocredit COVID-19 Ag jest w stanie w ciągu 8 godzin pracy wykonać badanie około 64 pacjentów, w porównaniu z 26 pacjentami, w przypadku których badania są wykonywane testami innych producentów, których testy wymagają 15-30 minut do uzyskania wyniku.


• Wykonanie testu nie wymaga specjalistycznego laboratorium
• Test jest łatwy do przeprowadzenia dla przeszkolonego personelu.
Niskie koszty diagnozowania koronawirusa - zestaw testowy obejmuje kasetkę, wymazówkę i odczynniki.
Wiarygodność – wysoka czułość testu 92% i jego specyficzność, która wynosi 98% . Parametry te spełniają wymogi WHO dla tej grupy testów. Zastosowane wymazówki flokowane z nosogardła zapewniają konieczną do uzyskania właściwej czułości ilość materiału badanego (co jest kluczowe w przypadku testów immunochromatograficznych) oraz skracają czas nieprzyjemnego dla pacjenta procesu pobierania próbki.
Gwarancję jakości - test wysyłany jest po kontroli jakości producenta, posiada certyfikat CE IVD. Brak konieczności kontrolowania serii testów przez użytkownika (oszczędność kosztów i czasu badania).
Krótki czas dostawy

Test Biocredit  wykazuje czułość 92% oraz swoistość 98%.

Zachęcamy do zapoznania się z  filmem instruktażowym dostępnym na stronie YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=TnXQRwZMsrQ

 6. Izolacja manualna wirusowego RNA - ViRNAEx

odczynniki ViRNAEx służą do szybkiej izolacji wirusowego RNA bez użycia wirówki lub urządzenia do rozdziału magnetycznego. Czas izolacji 96 próbek w ciągu ok 18 minut

Odczynniki ViRNAEx pozwalają na szybką (do 20 minut!), bez użycia dedykowanych instrumentów, ekstrakcję RNA o wysokiej jakości pozwalającej na wykonanie testów w diagnostyce molekularnej COVID-19.
Izolacja wirusowego RNA odbywa się z próbek wymazów górnych dróg oddechowych dostarczanych w mediach klasycznych VTM do transportu wirusów.
Dopuszczalne rodzaje próbek to: wymazy z nosa, z gardła, z nosogardła, aspiraty z nosa i gardła, aspirat z tchawicy, płukania oskrzeli lub płukania oskrzelowo-pęcherzykowego.
Zastosowanie zestawu ViRNAEx gwarantuje:
• Zwiększenie produktywności laboratorium i oszczędność czasu - duża szybkość izolacji : 96 prób w 20 minut. Proces izolacji w porównaniu do metod kolumienkowych jest krótszy i wymaga tylko dwóch kroków pipetowania. Wysoka jakość izolatu RNA do dalszych badań genetycznych. Eliminacja czasochłonnego i kosztownego procesu wirowania.
• Oszczędność kosztów diagnostyki koronawirusa - izolacja RNA nie wymaga zakupu i serwisowania instrumentu do izolacji, dodatkowego sprzętu i dodatkowych odczynników, szybka i niezawodna ekstrakcja wirusowego RNA, brak strat w zakupionych odczynnikach : dwa rodzaje opakowań: 10 ml (100 izolacji) lub 50 ml (500 izolacji). Oszczędność kosztów dzięki wykorzystaniu mniejszej ilości materiałów zużywalnych (tipsy, probówki).
• Wiarygodne wyniki testów - wysoka wydajność i czystość preparatu (gotowe do testów qPCR), zestaw zwalidowany do diagnostyki molekularnej q PCR COVID-19.
• Zapewnienie ciągłości pracy każdego laboratorium - idealny również jako wysokowydajny system zapasowy („backup”) dla posiadanych automatów do izolacji kwasów nukleinowych.

 7. Automatyzacja izolacja wirusowego RNA:
systemy MagCore firmy RBC Bioscience o przepustowości 16 izolacji w czasie 72 minut; automatyczny system do izolacji M32 / M96 MNucleic Acid Extraction firmy Biocomma - czas izolacji 16/32/96 próbek to 25 minut.
Certyfikat CE IVD

 


Diagnostyka i Odczynniki Laboratoryjne

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia, warunkiem sfinansowania testów antygenowych jest spełnianie minimalnych kryteriów w zakresie czułości – 90 proc. i swoistości – 97 proc., zgodnych z danymi walidacyjnymi deklarowanymi przez producenta w procesie rejestracji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro. W pozostałych rodzajach świadczeń, tj. poza leczeniem szpitalnym i ratownictwem medycznym, testy nie są finansowane przez NFZ, ale mogą być wykonywane w podmiotach leczniczych w środowisku laboratoryjnym, jak również pozalaboratoryjnym.

2011 © TK Biotech
WebCms - WebReklama