Automatyzacja – mikrobiologia

Zintegrowany z platformą Freedom EVO moduł SciRobotics Pickolo Colony-Picker umożliwia rzetelne przenoszenie bardzo zróżnicowanych materiałów mikrobiologicznych.
Wraz z modułem Picolo Colony-Picker można wyeliminować czasochłonne, powtarzalne czynności obarczone dużym ryzykiem błędów podczas manualnego przenoszenia kolonii bakteryjnych.

Pełna automatyzacja badań mikrobiologicznych, identyfikacji szczepów bakteryjnych oraz określania wrażliwości na antybiotyki

  • Przenoszenie kolonii
  • W zależności od wybranej konfiguracji: analiza MALDI oraz określania wrażliwości na antybiotyki (AST)

Oszczędność czasu

  • Zredukowanie manualnej procedury na rzecz pełnej automatyzacji

Rzetelność i dokładność badań

  • Eliminacja błędów związanych z manualnym przeniesieniem kolonii
  • Dokładne przenoszenie kolonii bakteryjnych, drożdżowych, ssaczych oraz alg

Wysoka przepustowość prowadzonych badań

  • Możliwość przeniesienia 576 kolonii w godzinę
  • Wysianie aż do 4 x 96 dołków w trakcie jednego przebiegu

Łatwość użycia

  • Wpisane skrypty i intuicyjne oprogramowanie

Przykładowe zastosowanie modułu Pickolo Colony – Picker:

Film – oprogramowanie

Automatyzacja ID – MALDI TOF

Spektrometria masowa MALDI-TOF jest wiodącą metodą wykorzystywaną do identyfikacji mikroorganizmów w laboratoriach klinicznych i żywności. Moduł firmy Scirobotics Picolo Colony-Picker wraz z automatyczną stacją pipetującą firmy Tecan (Szwajcaria) umożliwia zautomatyzowanie przygotowania prób do MALDI-TOF.

Wykorzystując rozwiązania Scirobotics Tecan można mieć pewność otrzymania rzetelnych, powtarzalnych i wystandaryzowanych wyników poprzez zapobieganie pojawienia się błędów wynikających z manualnej obróbki materiału. To rozwiązanie ma dodatkowo możliwość archiwizacji zdjęć, generowania automatycznych raportów oraz śledzenia próbki, a także dzięki integracji z analizatorem MALDI i redukcji materiałów zużywalnych i czasu zapewnia wygodę użycia i oszczędność kosztów.

Automatyzacja AST