Automatyczna izolacja kwasów nukleinowych

NOWOŚĆ !!!

Instrument MagCore EDA

Instrument – MagCore EDA – przeznaczony jest do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych w połączeniu ze składaniem reakcji PCR

Nowy instrument wykorzystuje wypróbowaną technologię izolacji kwasów nukleinowych w oparciu o kulki magnetyczne (43 systemy zainstalowane w Polsce) oraz wykonuje zautomatyzowany proces składania reakcji PCR w oparciu o odczynniki różnych dostawców (system otwarty).

System MagCore® EDA pozwalający na izolację kwasów nukleinowych posiada przepustowość do 24 próbek w jednym przebiegu (w czasie 30-120 minut w zależności od protokołu), z możliwością wykonania również pojedynczych próbek, co eliminuje straty odczynników w przypadku mniejszej ilości badań.  Urządzenie EDA zapewnia dopasowanie przepustowości do bieżących potrzeb laboratorium.

Instrument podczas ekstrakcji wykorzystuje opatentowaną technologię wiązania i separacji kulek magnetycznych co gwarantuje możliwość otrzymania wysokiej czystości izolatów (DNA: OD A260/A280 ratio 1.8±0.1 oraz RNA: O.D A260/A280 ratio 2.0±0.2).

Instrument zawiera gotowe do użycia protokoły izolacji kwasów nukleinowych (DNA, cfDNA oraz RNA) z materiałów takich jak:  krew, surowica, osocze, wymazy, tkanki, bloczki parafinowe, kultury bakterii itp.

Wbudowany spektrofotometr zapewnia Użytkownikowi możliwość pomiaru otrzymanego stężenia kwasów nukleinowych w końcowych eluatach (bezpośrednio po ukończeniu procesu izolacji).

Lampa UV, która jest na wyposażeniu instrumentu, minimalizuje ryzyko kontaminacji próbek  i zapewnia bezpieczeństwo Użytkownika oraz produktu. Natomiast System filtrów HEPA jest zainstalowany w strefie PCR aby zapewnić jak najwyższą czystość próbek.

Możliwość podłączenia instrumentu do sieci informatycznej (LIS) oraz wbudowany czytnik barkodów pozwala na szybką identyfikację próbek w czasie przygotowania protokołów izolacji czy PCR setup. Ułatwia to pracę w laboratorium i zwiększa bezpieczeństwo wydania wiarygodnych wyników.

Instrument MagCore EDA – pozwala na automatyczne złożenie reakcji PCR. W zależności od potrzeb użytkownika instrument może automatycznie przygotować główną mieszaninę reakcyjną z pojedynczych reagentów, np. z enzymu, z mieszaniny zawierającej startery i sondy  lub dodać już gotowy mastermix  do odpowiednich probówek PCR (probówki/stripy, płytki).  Następnie dodawana jest odpowiednia objętość  wyizolowanej wcześniej próbki.

Instrument pozwala więc na przygotowanie całej reakcji PCR (reagenty + izolat) zarówno dla gotowych komercyjnych zestawów qPCR różnych producentów jak i takich, które przygotowywane są z poszczególnych komponentów (enzym, mieszanina reakcyjna, startery, woda) użytkownika.

Tak przygotowana płytka PCR gotowa jest do wstawienia do instrumentu qPCR.

Instrument MagCore® EDA  posiada certyfikat CE IVD.

Zapewniamy profesjonalny serwis instrumentu  – w czasie do 24h od zgłoszenia.

MagCore® Plus II i Super

Systemy MagCore® firmy RBC Bioscience to proste, szybkie i ekonomiczne rozwiązanie do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych w oparciu o technologię kulek magnetycznych z wielu rodzajów prób takich jak krew, tkanki, komórki, bakterie, wirusy i tkanki roślinne. Wbudowane protokoły i gotowe kartridże z odczynnikami zapewniają powtarzalną i wydajną izolację kwasów nukleinowych dla różnych typów laboratoriów.

Systemy MagCore® gwarantują:

Wysoką wydajność izolacji i doskonałą czystość preparatów (DNA: A260/280 >1.8; RNA: A260/280 > 2.0) pozwalające na bezpośrednie zastosowanie DNA i RNA w takich aplikacjach jak qPCR, SNP czy sekwencjonowanie
Elastyczną pracę poprzez możliwość wyboru ilości prób, objętości prób i objętości elucji
Brak kontaminacji prób zapewniony przez wbudowaną lampę UV i zamknięte kartridże z odczynnikami
Wygodną i bezproblemową obsługę za pomocą ekranu dotykowego dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu z wbudowanymi protokołami dla każdego rodzaju izolacji
Możliwość stosowania w diagnostyce (certyfikat IVD)


Zestawy do izolacji kwasów nukleinowych MagCore®:

101 MagCore® Genomic DNA Whole Blood Kit (Speedy installation)
102 MagCore® Genomic DNA Whole Blood Kit
104 MagCore® Genomic DNA Large Volume Whole Blood Kit (1.2 ml)
105 MagCore® Plasma DNA Extraction Kit (1.2 ml)
110 MagCore® Cultured Cells DNA Kit

201 MagCore® Viral Nucleic Acid Extraction Kit
202 MagCore® Viral Nucleic Acid Extraction Kit (Low PCR Inhibition)
210 MagCore® Viral Nucleic Acid Large Volume Extraction Kit (2.4 ml)
211 MagCore® Viral Nucleic Acid Large Volume Extraction Kit (1.2 ml)


301 MagCore® Genomic DNA Plant Kit
401MagCore® Genomic DNA Tissue Kit
405 MagCore® Genomic DNA FFPE One-Step Kit
502 MagCore® Genomic DNA Bacterial Kit


601
 MagCore® Total RNA Whole Blood Kit
610 MagCore® Total RNA Cultured Cells Kit

631 MagCore® triXact RNA Kit

Więcej informacji na stronie producenta pod linkiem