ANTI-GAD, IA2

RSR

Zestaw ELISA RSR GAD65 z autoprzeciwciałem (GADAb) jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez osoby wykwalifikowane, do ilościowego oznaczania GADAb w surowicy ludzkiej.
Autoprzeciwciała przeciwko antygenom komórek beta trzustki są ważnymi markerami serologicznymi
cukrzycy typu 1 cukrzycy (DM typu 1). Antygeny rozpoznawane przez te przeciwciała obejmują insulinę,
dekarboksylazę kwasu glutaminowego (izoforma GAD65 kDa), antygen komórek wysepek IA-2 lub ICA-512 i transporter cynku 8 (ZnT8).

Test Autoprzeciwciał RSR IA-2 (IA-2 Ab) ELISA Wersja 2 jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez profesjonalistów do ilościowego oznaczania
IA-2 Ab w surowicy ludzkiej. Autoprzeciwciała przeciwko antygenom komórek beta trzustki są ważnymi
serologicznymi markerami cukrzycy typu 1 (DM typu 1).
Antygeny rozpoznawane przez te przeciwciała obejmują insulinę, dekarboksylazę kwasu glutaminowego (izoforma GAD65 kDa), antygen komórek wysepek antygen komórek wysepek IA-2 lub ICA-512 oraz transporter cynku 8 (ZnT8).