Amyloid BETA

FUJIREBIO

INNOTEST®  ß -AMYLOID (1-40) – test immunoenzymatyczny ELISA do oznaczenia ilościowego β-amyloidu(1-40) w płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF) w warunkach klinicznych. Wartości dla peptydów β-amyloidu o długości 40 i 42-AA można wyrazić jako współczynnik β-amyloidu, co jest szczególnie przydatne u pacjentów, u których obserwuje się nieokreślony profil biomarkerów płynu mózgowo-rdzeniowego (oparty na β-amyloidzie o długości 42-AA, TAU i Phospho-TAU).

INNOTEST®  ß -AMYLOID (1-42) – enzymatyczny test immunologiczny do oznaczenia ilościowego β-amyloidu(1-42) w płynie mózgowo-rdzeniowym człowieka (CSF). Zastosowanie CSF-Tau oraz CSF-β-amyloidu(1-42) w oznaczeniach ilościowych pozwala na różnicowanie choroby Alzheimera (AD) a fizjologicznym starzeniem się organizmu lub innymi chorobami neurologicznymi, takimi jak depresja.

Firma FUJIREBIO zapewnia również internetowy serwis dla lekarzy i diagnostów poświęcony Chorobie Alzheimera: www.alzheimer-clarity.info  Jest to strona internetowa z łatwo dostępnymi informacjami publicznymi o wczesnym wykrywaniu AD i testach CSF. Zawartość strony jest dostępna w 6 językach (EN, FR, DE, IT, ES, NL, BR,PT).

więcej informacji

IBL

AMYLOID ß (1-40) HIGH SENSITIVE ELISA – test immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania beta-Amyloidu (1-40) w plazmie EDTA, płynie mózgowo-rdzeniowym, surowicy, supernatantach z hodowli lub ekstrakcie z tkanki mózgowej.

AMYLOID ß (1-42) HIGH SENSITIVE ELISA – test immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania beta-Amyloidu (1-42) w plazmie EDTA, płynie mózgowo-rdzeniowym, surowicy i supernatantach z hodowli komórkowej

więcej informacji