AMH

Zestaw testowy AMH ELISA firmy IBL jest przeznaczony do ilościowego oznaczania poziomu ludzkiego hormonu AMH w próbkach surowicy i osocza z heparyną litową. Jest on przeznaczony wyłącznie do użytku w diagnostyce in-vitro.

Hormon antymüllerowski (AMH) jest hormonem glikoproteinowym strukturalnie związanym z inhibiną i aktywiną z nadrodziny transformującego czynnika wzrostu beta, którego kluczową rolą jest różnicowanie wzrostu i folikulogeneza.

Ekspresja AMH jest krytyczna dla różnicowania płciowego w specyficznym czasie podczas rozwoju płodowego i wydaje się być ściśle regulowana przez receptor jądrowy SF1, transkrypcyjne czynniki GATA, gen odwracający płeć DAX1 i hormon stymulujący pęcherzyki (FSH). AMH jest aktywowany przez SOX9 w komórkach Sertoliego męskiego płodu, zatrzymując w ten sposób rozwój jajowodów, macicy i górnej części pochwy. AMH jest również produktem komórek ziarnistych pęcherzyków przedkosmówkowych i małych pęcherzyków antralnych u kobiet. Jako taki, AMH jest obecny w jajniku tylko do menopauzy. Poziom AMH jest również niższy, a nawet poniżej granicy wykrywalności u kobiet z przedwczesną niewydolnością jajników z jakiejkolwiek przyczyny, w tym po chemioterapii nowotworów itp.

więcej informacji