Aldosterone

IBL

Enzymatyczny test immunologiczny do ilościowego oznaczania aldosteronu w ludzkiej surowicy, osoczu i moczu.

Hormon steroidowy aldosteron jest silnym mineralnym kortykosteroidem, który jest wytwarzany przez korę nadnerczy. Jego synteza i uwalnianie są kontrolowane przez układ renina-angiotensyna aldosteron (RAAS), jak również przez stężenie potasu w osoczu, peptyd przysadkowy ACTH oraz przez ciśnienie krwi za pomocą wrażliwych na ciśnienie baroreceptorów w ścianach naczyń prawie wszystkich dużych tętnic ciała.

Aldosteron wiąże się z receptorami mineralokortykoidowymi (MR) i wyzwala transkrypcję genów odpowiedzialnych za działanie hormonów. W konsekwencji, aldosteron zwiększa ciśnienie krwi poprzez reabsorpcję sodu i wody z kanalików dystalnych nerek do krwi, wydzielanie potasu do moczu oraz zwiększenie objętości krwi krążącej. Przewlekła nadprodukcja i wydzielanie aldosteronu prowadzi do nadciśnienia tętniczego.

więcej informacji