17 OH Progesterone

IBL

17 OH Progesteron jest najbardziej odpowiednim markerem biochemicznym do rozpoznania wrodzonego przerostu nadnerczy (CAH). CAH występuje z częstością 1-20 na 10 000 dzieci i jest jednym z najczęstszych wrodzonych zaburzeń endokrynologicznych.

Najczęstsza postać CAH jest spowodowana niedoborem enzymu 21-hydroksylazy. W zależności od nasilenia defektu enzymatycznego, objawy związane z CAH wahają się od zespołu utraty soli u niemowląt do hirsutyzmu i/lub niepłodności, które ujawniają się w okresie dojrzewania lub w wieku dorosłym (późne CAH).

Zalety testu IBL International 17-OHP ELISA:
– doskonała charakterystyka analityczna
– zależne od wieku zakresy referencyjne dla dzieci dla surowicy 17-OHP ELISA
– łatwe monitorowanie 17-OHP w ślinie
– test wykonywany z surowicy lub osocza, posiada znak CE
– łatwa adaptacja do zautomatyzowanych urządzeń

więcej informacji